Увеличете показателите на индустриалния резултат чрез SaaS решението Vector

22.12.2020 г.3 мин.

Управлението на производството, така че да постигате все по-високи бизнес резултати, е от съществено значение за развитието на всяко предприятие и за добрите показатели на индустриалния резултат. Осъществяването на тази задача обаче ни изправя пред предизвикателството на какъв тип решение да се спрем? Доказаното българско дружество Алвекта предлага интернет базирани информационни услуги в тази област чрез SaaS решението Vector. В коментара си пред Инженер.bg от фирмата поясниха как да оптимизирате производството си чрез внедряване на платформата във Вашето предприятие и какви резултати да очаквате. Приятно четене!

Всички организации се стараят да не изостават от темпа на промени в технологиите, тъй като са наясно, че именно това обуслява бъдещото им развитие. От друга страна, е важно да сме наясно с какво разполага фирмата, какво ще ѝ трябва при изпълнението на дадена продажбена прогноза, какви са допълнителните ѝ мощности, както и колко лесно те могат да се пренастроят при увеличаване на продажбите. 

Платформата Vector обхваща напълно потока от процеси в дадена производствена компания – от дейностите по запитвания, през договаряния, производство, до доставки и т.н. Тази всеобхватност на платформата е една от главните причини все повече предприятия да преминават към прилагането на толкова иновативен дигитален продукт. Освен това тя осигурява:

  • Увеличение на показателите на индустриалния резултат;
  • Условия за гъвкаво и адаптивно разгръщане на иновациите;
  • Оптимизиране управлението на потоците;
  • Повишаване ефективността на труда и влагането на ресурси по процеси. 

„Чрез Vector получавате предимство благодарение на възможността да моделирате перспективно, което платформата предлага. По този начин можете да реализирате желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток, придвижвайки се към бъдещето съгласно Вашите намерения и предизвикателствата на външната среда“ споделиха в заключение от компанията. 

Източник на снимковия материал: Алвекта

Тагове: SaaS платформа, Алвекта, инженеринг, логистика, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алвекта ООД
https://alvecta.com/