Впечатляващо левитиращо линейно и ротационно движение със SoftMotion от Festo

29.11.2017 г.5 мин.

Програмата „Future Concepts” на Festo предлага нови подходи за увеличаване на производителността чрез използване на свръхпроводници. „Целта на компанията е да разшири своя опит в областта на кинетиката чрез използването на свръхпроводници. SupraJunction, SupraGripper и SupraTube дават отговори на някои актуални въпроси, свързани с линейното и ротационното движение, както и с манипулациите в затворени пространства”, обявиха за Инженер.bg от българския офис на компанията.


SupraJunction: Хоризонтално преместване на левитиращи носещи плоскости извън границите на системата


SupraJunction демонстрира безконтактно преместване на предмети по затворени повърхности и през шлюзове. Две плоскости левитират над свръхпроводник и транспортират малки стъклени съдове по определен контур, премествайки ги от един свръхпроводников елемент към друг на следващата манипулираща система. Плоскостта се притегля от електромагнит към следващия криостат в активната посока на магнитните направляващи.„По този начин Festo за пръв път осъществи автоматизиран безконтактен хоризонтален транспорт от една система към друга, правейки възможно транспортирането на обекта в левитиращо състояние през дълги производствени линии извън границите на самата система“, поясниха от Фесто ЕООД. В хода на процеса носещите плоскости се придвижват над плитки водни резервоари, а носещата система и технологията за автоматизация на процеса са напълно отделени една от друга. Това предотвратява появата на замърсяване и значително опростява процеса на почистване, което прави системата идеална за приложения в опаковъчната индустрия, в областта на автоматизацията на научните изследвания, в медицинската техника, както и в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.


 

SupraGripper: Механично захващане при манипулации в затворени пространства


SupraGripper има две захващащи устройства, всяко от които е снабдено с три захващащи палеца. Те свободно се движат във въздуха над две суперпроводникови плоскости. Тази технология може да се използва за извършване на операции за захващане и транспортиране на предмети, които са в затворено пространство или изолирани помещения. Подходящи са и за стерилни помещения или при работа с газове, течности и вакуум. Ефектът на движение във въздуха се осигурява от три криостата, които могат да се повдигат и свалят, като по този начин, устройствата за захващане левитират във въздуха над носещите плоскости или са поставени върху тях. Освен това, плоскостта може да се върти или да се позиционира, така че двете захващащи устройства да могат се транспортират от единия до другия криостат на следващата система.„За да се гарантира захващането на обекта, електрическата бобина на криостата излъчва импулс, който или прекъсва запазената връзка с магнитните елементи на захващащото устройство или я възстановява при необходимост. Този импулс кара отделните елементи на „пръстите“ да се сгъват или разгъват, при което захващащите устройства се отварят или затварят“, поясниха от Фесто ЕООД.

 

 


SupraTube: Ротационно движение в затворена тръба


Кръглият криостат със свръхпроводници е закрепен от външната страна върху двата края на пълна с течност стъклена тръба. Във вътрешността на вертикалната тръба се намира магнитна шайба, която е свързана вертикално с два криостата, като левитиращото разстояние е приблизително 5 mm. Магнитният пръстен около криостатите се върти и предава въртеливото движение на левитиращата магнитна шайба. Електрически импулс отблъсква шайбата от криостата и тя бавно се спуска надолу, като извършва спираловидни движения. В долния край тя се прихваща от свръхпроводника на другия криостат и се центрира. Следователно движението във вътрешността на тръбата може да се управлява отвън. „Това позволява разполагането на задвижващи механизми по надлъжната ос на тръбата със свръхпроводниково магнитно куплиране, така че един почистващ уред да преминава през нея напълно безконтактно. Възможно е също изпълнението на ротационни движения в среда на опасни вещества или експлозивни газове в затворен контейнер“, заявиха в заключение от Фесто ЕООД.

 


Повече информация за Фесто ЕООД, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!Източник на снимковия материал: Festo, Фесто ЕООД

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg