Инструментът PreAudit на Festo оценява комплексно енергийната ефективност на системи за сгъстен въздух

05.11.2019 г.4 мин.


Как да бъде постигната икономия на енергия от 25% и дори повече в системите за подаване на сгъстен въздух за машини и инсталации? Често това е малка стъпка, която има решаващо значение, като например регистриране пад на налягането, откриване на течове или намаляване дължината на тръбопроводите. „С инструмента за предварителна оценка на енергийната ефективност на системи за подаване на сгъстен въздух PreAudit, Festo открива огромни възможности за икономия на енергия за системните оператори“, коментираха за Инженер.bg от Фесто ЕООД.Все повече системни оператори искат да увеличат енергийната ефективност, а оттам и производителността на системите за сгъстен въздух. Мнозина признават и необходимостта от прилагане на световния стандарт ISO 50001 за енергиен мениджмънт на системи в техните производствени съоръжения. Операторите в Германия например могат да се възползват от частично освобождаване от таксата за енергоразпределение, съгласно EEG (EEG = Закон за възобновяемите енергийни източници в Германия) и данъчно облекчение по законите за електроенергия и други видове енергия.


Бързи резултати чрез бързи проверки


Откъде е най-добре да се започне? Как могат да се постигнат най-бързо резултати, или т. нар. Quick Wins? Точно тук е мястото на бързата проверка, често наричана „Quick Check“. С инструмента PreAudit всички части на системата за сгъстен въздух са подложени на анализ място по място. „С PreAudit на Festo системните оператори могат незабавно да открият проблемните места и да са сигурни, че предприемат правилните мерки за конкретната система за сгъстен въздух“, поясниха от Фесто ЕООД.При провеждане на PreAudit енергийните експерти от Festo изследват производството и подготовката на сгъстен въздух, оценяват използването на компресора, анализират качеството на сгъстения въздух и измерват понижението на налягането в системата. При Quick Check специалистите извършват представителни тестове за откриване на течове на избрани системи и също така проверяват дали пневматичните компоненти на тези машини се използват по енергийно ефективен начин. В резултат на това клиентите получават подробен доклад с точна документация на данните и препоръчителни препоръки за действие. Документацията включва, наред с други неща, данните за емисиите на CO2, които много компании трябва включват в доклада си за устойчивост, например в съответствие GRI (Global Reporting Initiative) или GHG (Greenhouse Gas).


Напълно интегриран подход


Само няколко доставчици са в състояние да оценят цялата система за сгъстен въздух. Често фокусът е единствено върху производството на сгъстен въздух. „Със своят инструмент PreAudit за предварителна оценка за енергийна ефективност на сгъстения въздух Festo въвежда интегриран подход – от производството до приложението“, поясниха от българския офис на Festo.„PreAudit е част от обширната гама от енергоспестяващи услуги на Festo, която е сертифицирана по DIN EN ISO 11011. Това изисква от одиторите на Festo да преминат обширно и задълбочено обучение. Вече 16 одитора са квалифицирани да извършват на място предварителна проверка на енергийната ефективност на системи за компресиран въздух за машини и инсталации на клиенти по целия свят“, допълниха в заключение от компанията.


Повече информация за Фесто ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg