ЕТА-СИС представя своя разработка на безжична оповестителна система за болници и домове за възрастни хора

04.12.2020 г.6 мин.

Безжичната система на ЕТА-СИС за оповестяване, разработена специално за болници, старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип за деца или възрастни, има следната концепция: до всяко легло се поставя безжичен бутон за повикване, който пациентът натиска при необходимост. „Този паник бутон може да бъде монтиран подвижно или неподвижно на стена/табла на легло/шкафче или пък да бъде оставен до/в ръката на пациенти с ограничена подвижност“, коментираха от доказаната българска производствена компания пред Инженер.bg.

До вратата на всяка стая се монтира безжичен „рисет бутон“ – по един на стая или един общ за няколко съседни стаи, с които персоналът удостоверява, че се е отзовал на повикването, а в архив се записва както часът на натискане на паник бутона, така и часът, в който медицинско лице е отишло до стаята.

„Сигналите от безжичните паник бутони се приемат от RF приемници (с или без дисплей), монтирани в коридорите, и се отвеждат към компютър. След натискане на бутон се чува тих ритмичен звуков сигнал. Ако в коридора има приемник с дисплей, на него свети номерът на стаята. Върху монитора на компютъра, на който е инсталирана програмата, иконката за леглото, чийто бутон е натиснат, се оцветява в червено“, разясниха още от ЕТА СИС.

Ако до изтичане на времето за реакция (б.ред. всяко лечебно заведение определя какво е подходящото време за реакция), персоналът не предприеме мерки, звуковият сигнал се променя и започва да наподобява сирена на аларма. В случай че междувременно постъпят сигнали и от легла в други стаи, техните иконки също се оцветяват в червено, а върху дисплеите в секторите започват да се редуват последователно номерата на стаите.

Аларменият сигнал и извеждането на номерата на стаите спират няколко секунди, след като е отговорено на всички постъпили повиквания.

Какви са компонентите на системата? 

  • Компютър – регистрира и визуализира повикванията и реакцията на персонала; записва хронологията на събитията; дава възможност да се правят справки; 
  • Приемници с или без дисплей – приемат сигнала от бутоните и го предават към компютъра. Всички приемници имат звукова сигнализация. Приемниците с дисплей визуализират номера на стаята, от която е постъпило повикването, като броят им зависи от дължината на коридора и степента на екраниране на сигнала на предавателите от стените на помещенията. Изработват се по поръчка за всеки конкретен случай; 
  • Бутони за повикване (предаватели, радиобутони) – за всяко легло е необходим бутон (безжичен предавател), който служи на болния за повикване на медицинския персонал. Може да бъде монтиран към стената или при тежко болни пациенти - да се държи в ръка; 
  • Четци за регистриране приемането на повикването – за всяка стая е необходим „рисет бутон“ (безжичен предавател с рид ампула), който спира звуковия сигнал и/или светлинната сигнализация при поднасяне на магнит към него. В компютъра се регистрира кога медицинският персонал се е отзовал на повикването. Монтира се на касата на вратата или върху стената до вратата вътре в стаята. Системата позволява общ „рисет бутон“ за две или повече стаи. 

Системата се предлага с два варианта на софтуер

Безжичната болнична оповестителна система се предлага с два варианта софтуер: с безплатен софтуер под Windows и във вариант с платен WEB-базиран софтуер под Linux.

И безплатният, и платеният софтуер имат една и съща функционалност - всяко постъпило повикване от бутоните при леглата (безжични предаватели) предизвиква звуков и светлинен сигнал (иконката, изобразяваща съответното легло, започва да свети в червено), а на приемниците с дисплеи се изобразява номерът на стаята. Времето на повикване и това, в което персоналът се е отзовал, се регистрират и съхраняват в архив на събитията.

„Разликите между двата софтуера са основно във визуализацията и в това, че при платения софтуер оторизираните лица могат да имат достъп през Интернет за наблюдение и за справки. И в двата варианта на софтуер системата съществува възможност за разширение и включване на нови стаи и етажи, както и за добавяне на нови приемници и безжични предаватели“, обясниха в заключение от ЕТА-СИС

Източник на снимковия материал: ЕТА-СИС

Тагове: алармени системи, ЕТА-СИС, здравеопазване