С грижа за здравето и безопасността по време на работа: САТ – лидер в индустриалната автоматизация, е сертифициран по ISO 45001

22.05.2023 г.5 мин.

Българската инженерингова компания с дългогодишен опит в процесната автоматизация, проектирането и разработката на индустриален приложен и стандартен софтуер САТ се е утвърдила на пазара не само като доверен и надежден изпълнител на индустриални проекти „до ключ“, но и като предпочитан работодател. Дружеството предлага сериозни възможности за професионално развитие в направленията: инженеринг, проектиране, производство, програмиране, тестване и въвеждане в експлоатация на контролни системи за автоматизация, електроинсталации, индустриални табла за процесни станции (PLC), табла ниско и средно напрежение (LVD, MVD), контролни табла (MCC) и табла моторно управление (DMC). Фирма САТ гарантира здравето и безопасността при работа на своите служители, изпълнявайки критериите за сертифициране според изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018 – „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“. Повече за стандарта, неговите изисквания, както и за професионалните възможности, които се разкриват пред специалистите от екипа на САТ предстои да Ви разкажем в следващите редове.

ISO 45001 е документ, който определя изискванията към системата за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР). Указанията за неговото прилагане имат за цел да подсигурят безопасна и здравословна среда на работното място. Сертифицирането на САТ по този стандарт верифицира оптималната работна среда в компанията.

„Наличието на този документ обуславя създаването, внедряването и поддържането на система за управление на ЗБР, в която са включени различни мерки, имащи за цел да премахнат или намалят до минимум възможните рискове за здравето и безопасността по време на работа. Чрез тях ние можем да осигурим отлични условия на труд за нашите служители“, коментираха от мениджмънта на САТ.

Изискванията за сертифициране по стандарта за ЗБР включват:

  • Постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
  • Изпълнение на законовите други изисквания;
  • Постигане на целите по ЗБР.

„Сертификацията по ISO 45001 е доказателство за ангажимента, който поемаме към безопасността на работната среда и защитата на служителите ни от трудови злополуки. Елементите на ISO 45001 включват както изисквания на самия стандарт, така и на законодателството – идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, законови изисквания, цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации, документи и записи, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството“, поясниха още от компанията.

Предимствата на ISO 45001, които са определящи за рентабилността на компанията са:

  • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
  • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда;
  • Подобрява културата на безопасен труд в организацията;
  • Намалява риска от злополуки, следователно и на разходите, които са свързани с тях;
  • Подобрява ефективността на труда;
  • Подобрява репутацията на организацията.

За годините, прекарани в практика на индустриалната „сцена“, фирма САТ се е наложила като един от европейските лидери в областта на разработването, внедряването и поддръжката на системи за автоматизация в циментови, стъкларски, бетонови заводи, заводи за фураж, хартия, в металургията, енергетиката и редица други производства. С напредъка на технологиите и техническите системи, инженеринговите услуги на компанията също се развиват.

„В основата на САТ е заложен стремежът към комплексно покриване на клиентските потребности, в отговор на всички изисквания на пазара. Ние високо ценим нашия екип, съставен от внимателно селектирани професионалисти, превърнали се в експерти със завидни компетенции, дългогодишен опит и многобройни успешно реализирани проекти. Това гарантира безкомпромисното качество и надеждността на нашите решения“, допълниха още от българското дружество.

Източник на снимковия материал: САТ (SAT), canva.com

Тагове: HR, индустрия, инженеринг, проектиране, процесна автоматизация, САТ, сертифициране

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

САТ ЕООД
http://www.satbg.com/