ГоПроджект: Отстранете авариите още преди да са възникнали! Със система за мониторинг на вибрационна техника CONiQ

15.06.2020 г.6 мин.


Контролът и поддръжката на оборудването формират около една трета от косвените разходи на производствените предприятия. Системите за мониторинг на състоянието дават възможност на компаниите така да формулират своите стратегии, касаещи поддръжката на машините, че не само да откриват навреме неизправностите, но и да ги предотвратяват, което от своя страна да доведе до икономия на средства. „Разработена от Schenck Process, глобален експерт в областта на вибрационната техника, CONiQ® е мониторингова система за следене състоянието на вибрационни сита и питатели, базирана на последно поколение сензорна технология и аналитичен софтуер. С CONiQ® немският производител затвърждава своята позиция на доставчик на интелигентни решения за Индустрия 4.0“, информираха за Инженер.bg от фирма ГоПроджект, оторизиран представител и дистрибутор за България на Schenck Process.Защото всяко прекъсване на работния процес е по-скъпо от всякога…


CONiQ® открива неизправност в машината още преди да е възникнала повредата. „Вибрационното оборудване е от решаващо значение за гладкото и непрекъснато протичане на производствения процес в добивната промишленост – всяко едно непредвидено прекъсване означава загуби. Поради голямото натоварване на вибрационните машини, рано или късно, се налага подмяна на лагери, възбудители, пружини, валове или други компоненти“, обясниха от ГоПроджект. „Ефективният мониторинг на състоянието позволява своевременно да бъдат открити потенциални неизправности, още преди те да предизвикат авария и така да бъдат предприети необходимите мерки по поддръжката в най-подходящия момент“, добавиха те. 

 

 

Измерва, анализира, интерпретира


CONiQ® се състои от 3 основни модула за измерване, анализ и интерпретиране на данните от мониторинга по-ефективно, от която и да е друга система на пазара. „Иновативното решение за следене състоянието на вибрационното оборудване на Schenck Process разполага с шестизмерна микроелектромеханична система – 6D MEMS. Анализът превръща числата в информация, която отразява промените във времето. Функцията за интерпретиране променливите на състоянието определя възможните причини за потенциална авария и съветва операторите какви действия да предприемат за предотвратяването й“, посочиха от българската фирма.


 

„Нещо повече, CONiQ® позволява цялостно проследяване на операциите в предприятието, обобщавайки получената информация от всички мониторирани вибрационни машини“, заявиха от ГоПроджект. „Данните се изпращат до софтуера CONiQ® View, за да бъдат интерпретирани за дългосрочни тенденции, което дава възможност за ранна идентификация на всички потенциални рискове. Също така, това означава, че данните могат да бъдат анализирани от разстояние, например от вашия главен или регионален офис, намалявайки необходимостта от оперативен персонал на местно ниво“, уточниха още те.

 


Ако желаете да получите професионална консултация относно вашите изисквания за мониторинг на състоянието, както и демонстрация на решението CONiQ®, не се колебайте да се свържете с експертите от ГоПроджект на тел. 0889 385 748 или на e-mail: g.dimitrov@goproject-bg.com!


Предимства на мониторинга на състоянието на вибрационно оборудване с CONiQ®:

 - Ранно предупреждение за подмяна на износващите се части преди да е възникнала по-сериозна повреда в машината;

 - Подобряване продължителността на работния процес чрез предотвратяване на потенциалните повреди;

 - Прогнозирана поддръжка, която може да бъде планирана предварително;

 - Процес без непредвидени прекъсвания;

 - Възможност за отдалечен мониторинг;

 - CONiQ® предпазва вашия най-ценен дълготраен актив;

 - CONiQ® си възвръща инвестицията, дори само при едно предотвратяване на неочакван престой;

 - По-добър контрол над процеса;

 - CONiQ® спомага вашите машини да работят на максимална ефективност;

 - Здрави компоненти, устойчиви на постоянните вибрационни движения;

 - 6D MEMS – шестизмерен мониторинг на движенията на машината;

 - Системата изисква минимално окабеляване, благодарение на отделния блок за измерване и оценка.

 


Допълнителна информация и подробности за работата за мониторинговата система за следене състоянието на вибрационни сита и питатели CONiQ® бихте могли да видите от видеото по-долу!

 

Повече информация за ГоПроджект ЕООДмарките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: ГоПроджект, Schenck Process

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ГоПроджект ЕООД / GoProject
https://goproject-bg.com/