Генераторът за налягане и вакуум PGVA на Festo с висока степен на универсалност интегрира множество функции в компактен корпус

11.05.2022 г.3 мин.

Децентрализираният генератор на налягане и вакуум PGVA на Festo е компактно цялостно решение за лабораторна автоматизация. Той интегрира в корпус с изключително компактни размери компресор, система за подготовка на въздуха, включително филтърна система, буферни резервоари и електронен регулатор на налягане/вакуум. „PGVA изисква единствено захранване от 24 V, за да осигури сгъстен въздух за Вашето приложение, изискващо въздух под налягане или вакуум. Това го превръща в оптимално решение за лабораторни процеси, например при работа с течности за дозиране, пипетиране на медицински проби или използване на дозаторна глава“, съобщиха за Инженер.bg от Фесто ЕООД.

Практични интерфейси

Както налягането, така и вакуумът се генерират в затворен контур на управление с помощта на интегриран компресор, буферен резервоар, сензори за налягане и пропорционален вентил. Цифровият комуникационен интерфейс позволява да зададете предварително стойностите на налягането от контролера. Потребителите могат индивидуално да ги определят чрез сериен порт RS232 или Ethernet комуникационен интерфейс с възможност за работа в мрежа.

Лесно интегриране в приложението

Дефинираните електрически, пневматични и софтуерни интерфейси улесняват интегрирането на PGVA в съществуващо решение за манипулиране на течности. Възможно е също ръчно управление през компютър посредством графичен потребителски интерфейс (GUI). Необходимият обем за дозиране или аспириране се определя от времето за отваряне на вентила и стойностите на налягането и вакуума, зададени чрез софтуера.

Генериране на налягане/вакуум

Налягането и вакуумът се генерират в затворен кръг на управление посредством компресор, буферен резервоар, сензори за налягане и пропорционален вентил. Цифровият комуникационен интерфейс дава възможност за определяне стойностите на налягането с помощта на контролер.

Манипулиране на течности с помощта на налягането

Потребителите сами настройват необходимия обем на дозиране или аспирация с помощта на времето на отваряне на вентила, както и на стойностите на налягането/вакуума на изхода на генератора PGVA.

Компактен корпус за всички елементи

„Всички компоненти, включително компресорът, буферният резервоар, превключващите вентили, сензорите за налягане, пропорционалният вентил и вътрешният контролер с цифров интерфейс са вградени в компактен корпус“, допълниха още от Фесто ЕООД.

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Тагове: Festo, генератори, контролери, медицинска техника, сензори, Фесто

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg