Надеждна предварително конфигурирана верига на Festo осигурява безопасност на задвижващи механизми в случай на авария

07.09.2021 г.4 мин.

Festo е компания, която задава стандартите в индустриалната автоматизация, като по този начин допринася за устойчивото развитие на околната среда, икономиката и обществото. Тя доставя решения за автоматизация с пневматично и електрическо задвижване на над 300 000 клиенти в над 35 индустриални отрасла. „Предварително конфигурираната верига за безопасност в случай на аварии, която е включена в готов за инсталиране контролен шкаф, е надеждна и рентабилна алтернатива на традиционно използваните технологии за сигурност. Тя заменя задвижващите механизми с едностранно действие и гарантира, че задвижването ще заеме предварително определено, безопасно положение в случай на понижаване на налягането и/или прекъсване на захранването“, информираха за Инженер.bg от Фесто ЕООД.

Обезопасяващата верига се предлага в три различни версии: „Fail-Safe Standard“, „Fail-Safe Plus – Always Safe“ и „Fail-Safe Plus – Manual Override“, които отговарят на различни изисквания на потребителите. И в трите обезопасяващи версии задвижването заема предварително определеното безопасно положение, ако подаването на компресиран въздух и/или захранването прекъснат. Това се постига чрез използване на сгъстен въздух от резервоара за преместване на изпълнителния механизъм.

„Описаната верига за безопасност на задвижванията, конфигурирана от Festo в готов за инсталиране контролен шкаф, представлява рентабилно и ефективно решение в сравнение с цилиндър за линейно движение с едностранно действие. Предварително сглобените решения опростяват инженеринговия процес. Те са оптимално решение за използване в приложения като преливни резервоари за дъждовна вода във водните технологии“, поясниха българските специалисти.

Разработени са три изпълнения за безопасност при аварии

Основната функционалност на стандартното изпълнение „Fail-Safe Standard“ е задвижващият механизъм да заеме предварително определено безопасно положение, ако са налице проблеми в захранването и/или подаването на сгъстен въздух.

При версията „Fail-Safe Plus- Always Safe“ задвижващият механизъм се премества в предварително зададеното безопасно положение, освен ако веригата не е в режим на ръчно управление. Възможно е превключване между ръчна и автоматична работа, но само когато е осигурено подаването на сгъстен въздух.

При изпълнението „Fail-Safe Plus – Manual Override“ ръчното управление е доминиращо. В случай на прекъсване на подаването на сгъстен въздух и/или на захранването, задвижването се премества в предварително определеното безопасно положение, освен ако веригата не е в режим на ръчно управление. Възможно е превключване между ръчно и автоматично управление. „При ръчното управление изпълнителният механизъм може да извършва преместване, дори когато има прекъсване в линиите за подаване на сгъстен въздух и на електрозахранването, докато резервоарът за компресиран въздух се изпразни напълно. Въздушният резервоар следва винаги да бъде настроен в съответствие с изискванията на потребителя“, допълниха още от Фесто.

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Тагове: Festo, задвижвания, Фесто

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg