Продуктовата ни програма наближава 1000 крайни изделия

7 мин.

Инж. Александър Стоянов, ръководител отдел Нови продукти на Фесто Производство ЕООД


Господин Стоянов, моля, представете накратко същността на работата на отдела, който ръководите?

Отдел „Нови продукти” е развойният отдел на фирма Фесто Производство ЕООД в България, и се състои от две звена – развой и изпитвателна лаборатория.

В отдела в момента работят общо 17 сътрудника – висококвалифицирани инженерни кадри, специализирани в основните направления на продуктовата програма. Механичните и електронни конструктори работят в тясно сътрудничество със съответните развойни отдели на концерна FESTO в Германия.

Използваме най-съвременен софтуер за проектиране – съответно PTC Creo elements Pro за 3D-моделиране и Cadence Allegro за проектиране на печатни платки – в обща корпоративна среда и база данни.

 

Споменахте, че разполагате с изпитвателна лаборатория. За какви цели я използвате, и с каква апаратура разполагате?

Наличието на собствена изпитвателна лаборатория прави възможно извършването на изпитания, не само за проверка на качеството при утвърдените изделия от производството, но и още по време на развойния процес или за продуктовото утвърждаване на изделия.

Лабораторията притежава модерна апаратура за провеждане на множество стандартни и специализирани изпитания – например напълно автоматизиран стенд за тестване на магнитни сензори, температурни и климатични изпитания, основните степени на IP-защита, цикли на огъване и усукване на кабелите и т.н.

В дългосрочен аспект предвиждаме и сертифициране по БДС EN ISO/IEC 17025.

За нуждите на развойния процес разполагаме и с 3D-принтер с висока точност от 0,1 мм за своевременна изработка на пластмасови детайли, веднага след като бъде създаден 3D-модел. Това прави възможно бързото и лесно съгласуване на изделията, чрез представяне на прототипи, както и проверка на конструкцията преди поръчката на инструментална екипировка.

 

Какви са взаимовръзките между конструктивен отдел и останалите отдели от структурата на Фесто Производство?

Дейностите по въвеждане на нови продукти са изградени на проектен принцип. За всеки проект се дефинира екип с представители от различни отдели, ръководен в повечето случаи от водещия конструктор. Основен наш партньор са колегите от отдел Индустриален инженеринг, осигуряващи връзката между развойното звено и производство.

 

Важна част от развоя на нови продукти е и технологичната им обезпеченост. Как сте решили този въпрос?

В голяма част от разработваните при нас изделия се въвеждат нови пластмасови детайли. Голямо предимство за нас е, че Фесто Производство ЕООД разполага със собствено инструментално производство, намиращо се в град Смолян. Това спомага за по-голямата гъвкавост, предпоставка е и за определяне на приоритети и гарантиран капацитет за собствени нужди, което понякога е проблем при работа с външни партньори.

 

Вероятно много млади инженери мечтаят да попаднат в компанията. Какви са базовите изисквания, за да има шанс един инженер да стане част от отдел Нови продукти на Фесто Производство?

Решението при подбора на персонала винаги е трудно. Особено когато изборът е между кандидати с опит от други фирми и млади инженери, току що завършили образованието си. От няколко години в отдел Нови продукти прилагаме основно втория вариант. Младите инженери са необременени от предишен опит и манталитет, отворени са към новите неща, и при подходящи обучения и подпомагане се изграждат като добри специалисти. А не бива да забравяме, че поради спецификата на работата и продуктите при FЕSTO, дори и кандидатите с опит имат нужда от обучения и време до започване на пълноценна работа.

Напоследък все повече наблягаме и на работата със студенти, под формата на стажантски програми. Не липсват и случаи, когато при показани добри резултати, стажанти остават на постоянен договор след стажа. Но във всички случаи, задължителните базови изисквания са подходящо техническо образование, както и владеене на немски и английски език.

 

Съществува ли система от задължителни обучения, която всеки член от екипа ви следва да изпълнява във времето?

За тези нужди е изготвен план за обучение, който се актуализира всяка година. В него са планирани обученията за всеки един сътрудник от отдела, като са включени както техническите, така и обученията за личностно развитие.

 

Моля, разкажете за най-интересното изделие, което сте разработили през последните години?

Продуктовата програма на Фесто Производство ЕООД наближава 1000 крайни изделия – контактни и безконтактни магнитни сензори, флуидни сензори – за налягане и поток, многообразие от съединителни кабели и електромеханични съединения, модули за вентили, голяма гама скрепителни възли за сензорите и т.н. Само по себе си, всяко изделие е интересно и уникално, а някои дори са запазена марка и патентовани от FESTO.

В момента работим по внедряването в производство на един наистина уникален продукт: съединителен кабел с въртящ се щекер NEBU-M8R.

 

Бихте ли разказали малко повече за този уникален продукт?

Изделието е патентовано още в самото начало на проекта, на фаза идейна концепция и до момента е преминало всички функционални изпитания. С него се осигурява възможност за произволно завъртане на посоката на кабела след инсталация в обхват от 0 до 360°, което е съществено предимство и възможност за използване в случаи, в които приложението на други съединителни кабели е ограничено. Постигнато е и съществено намаляване на размерите на изделието, в сравнение с аналогични конектори.

Реализирането и гарантирането на стабилен процес в производство, обаче бе свързано с редица трудности. Защото детайлите, които се монтират са съвсем миниатюрни – например пружинки с външен диаметър 0,9 мм и дължина 1,4 мм. Но съм убеден, че в началото на 2012 г. ще започнем серийно производство.

Накрая искам да пожелания на вас и вашата нова медия успех и утвърждаване на пазара, а на Вашите читатели здраве и късмет през новата година!

 

Благодарим ви!

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm