Мария Георгиева от BHTC България: „Мотивира ме динамиката, екипността и удовлетвореността на клиентите“

05.10.2016 г.9 мин.

Мария Георгиева е мениджър логистика в Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД (BHTC България) и работи в компанията от близо три години. Завършила е специалност „Френска филология“ във Великотърновския университет – магистър, след което „Финансов мениджмънт“ във Варна, магистърска степен. За личната си мотивация, за спецификата на работата, за предизвикателствата, пред които се изправя в процеса на работа, разказва г-жа Георгиева в интервю пред Инженер.bg.

 

Кое ви мотивира да започнете работа в BHTC?

Моята лична мотивация да се присъединя към екипа на BHTC беше свързана най-вече с професионалното ми израстване, както и с факта, че BHTC е немска компания в автомобилния бизнес. Това е бизнес, от който самата аз идвам и където имам сериозен професионален опит.

 

Каква е спецификата на работата Ви?

Логистиката в едно производствено предприятие обхваща цялата верига на управление на доставките, а именно – планиране, организация и контрол на движението на материалните потоци, тяхното складиране и съхранение, както и придвижването им от мястото на натоварване до крайното местоназначение с цел осигуряване на качествено и навременно удовлетворяване на очакванията на клиентите.

 

Колко души наброява Вашият отдел?

Засега 30 души (център за поръчки и склад), като се очаква до края на 2017 година отделът да разполага с 51 души.

 

С какви предизвикателства се срещате най-често в процеса на работа?

Предизвикателството при нашата логистична дейност е, че всички пратки трябва да се експедират навреме в точните количества към точния клиент с минимални разходи. Същото се отнася и за доставките на материали. Те трябва да пристигнат в точните количества навреме и всичко трябва да бъде много добре контролирано. При нас принципът “Just in time“ се прилага безкомпромисно както към клиентите, така и към доставчиците. Това става възможно само ако има добра организация, комуникация и професионализъм. Разбира се, в склада на предприятието се поддържат и определени стокови запаси, но те са в минимални обеми. Целта е във всеки момент на територията на завода да се поддържа оптимален запас от суровини и готова продукция – нито по-малко, нито повече.

 

Кои са най-големите клиенти на компанията както на българския пазар, така и по света?

Сред клиентите, за които работим тук в България, са VW, Daimler, Renault, Mahle Behr. Изнасяме продукция за MAN, Volvo, DAF, както и BMW, Scania и Audi. По отношение на доставчиците предприятието се кооперира с такива най-вече от Германия, които са партньори на фирмата-майка и са номинирани от нея. Поради характера на произвежданите изделия се работи и с доставчици от Китай. Въпреки по-усложнените транспортни условия при използването на групажни морски линии специалистите от логистичния отдел и тук прилагат изцяло принципа „Just in time“. За да се компенсират евентуални ненавременни доставки или настъпване на форсмажорни обстоятелства, е допустимо поддържането на минимални допълнителни стокови запаси, чиято цел е да минимизират риска от спиране на поточните линии. С китайските доставчици работим предимно при договорени условия на доставка DAT, DAP и DDP.


По какъв начин извършвате доставките към Азиатските републики?

Трите основни пристанища, които използваме, са тези на Варна, Бургас и Солун. Според спецификата на приложеното условие на доставка имаме грижата да организираме всички дейности по митническо обслужване и транспортиране на стоките до завода ни. С други доставчици компанията работи по клаузата Ex Works, като изцяло организира транспорта от склада на производителя на компоненти. За тази цел в нашия екип имаме специалист транспорт, който отговаря изцяло за организацията и оптимизирането на транспортните процеси и свързаните разходи. Електронните компоненти и пластмасовите елементи постъпват в склада на BHTC. Производство ни е ESD. За пластмасовите компоненти използваме оборотни ESD опаковки, чиято разработка и оптимизация се прави от специалистите логистика, като се взимат предвид спецификата на самия елемент и изискванията за запазване на качеството по време на транспортиране и съхранение. За разопаковането на електронните компоненти, които пристигат от Азия, в склада ни е оформена специална ESD зона. Тъй като разстоянието между Азия и България е твърде голямо, компонентите не могат да се изпратят в оборотни ESD опаковки за многократна употреба. Ако бъдат върнати на производителя, това би било нерентабилно и затова от китайските заводи компонентите се изпращат в картонени опаковки. Те не могат да влязат директно в производството, защото не са разредени електрически. Налага се да се извърши преопаковане на компонентите в ESD кутии. Хората, които извършват тези операции, са облечени с електростатични дрехи и ръкавици.


Други дейности, извършвани от отдел Логистика...

Вътрешното захранване на производството с компоненти се извършва пак от логистиката. То става на база на производствените планове, които пък се правят според клиентските поръчки. Тук предизвикателството идва от факта, че логистиката се стреми да се произвежда пълната гама от продукти в оптимални количества, докато таргетите на производството са възможно по-големи лотове и по-малки смени на продуктите заради по-голяма ефективност. Постигането на оптимално решение става единствено и само с много добра екипна работа и непрекъсната комуникация. Комуникацията и обслужването на клиента се осъществява също от специалистите в нашия отдел. Готовите продукти се пакетират в електростатична среда в ESD опаковки на клиента според неговите изисквания. След това минават изходящ контрол и постъпват в склада. Там се подреждат на палети, стречоват се и се редят на определени пътеки (линии) за експедиция. Част от продукцията заминава за склада на BHTC в Регенсбург, Германия, от където нашите клиенти могат да си вземат стоката, когато поискат – наведнъж или всеки ден по малко, според нуждите. Някои от клиентите имат изградена логистична мрежа в България и предпочитат сами да си организират транспорта от нашия склад, което донякъде улеснява процеса.

 

Как оценявате екипния дух в BHTC?

Смятам, че имаме много добра комуникация и работни взаимоотношения. Както се казва, всички сме в една лодка, борим се както да оцелеем, така и да се движим синхронизирано в правилната посока.

 

Кое Ви носи най-голямо удовлетворение от работата тук?

Динамиката, екипността, взаимодействието във и между отделите и не на последно място удовлетвореността на клиентите.


Основана през 1999 г. в Германия, Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) е сред водещите компании в света за топлинен контрол и термоуправление в автомобилната промишленост. През 2015 г. BHTC направи официалното си откриване на българския пазар. У нас немската фирма изгради предприятие, което произвежда панели за обслужване и управление на климатични инсталации за автомобили. Към него е създаден развоен център за иновации, един от петте световни центрове на компанията. Източник на снимковия материал: BHTC

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
http://www.bhtc.com