Инж. Марин Монев, директор на Римакем ЕООД: „Съчетаваме инициативността на младите с опита на по-възрастните ни колеги“

27.05.2021 г.8 мин.

Работата на ремонтното дружество Римакем ЕООД в подкрепа на водещата производствена и търговска фирма за селскостопански торове – Агрополихим АД, е пример за един добре смазан механизъм. Стремежът към растеж е свързан с изграждане на разпознаваем имидж на компания с доказана експертиза в ремонтните услуги. Зад това стои силен екип от професионалисти, който не спира да се развива, благодарение на модела за приемственост между отделните поколения специалисти в компанията. За тези и други интересни факти от живота на Римакем ЕООД разговаряме с директора ѝ инж. Марин Монев.

Здравейте, инж. Монев, бихте ли ни разказали за историята на Римакем ЕООД и спецификите в дейността ѝ?

Компанията е създадена през 2004 г. като дъщерна на Агрополихим АД. Собственици на завода взеха решение да отделят в отделна компания ремонтната от производствената дейност и да обединят целия ремонтен персонал. Времето показа, че това е било едно добро решение.

Предметът на дейност на Римакем ЕООД е закодиран в името на компанията още при нейното основаване. То включва думите „ремонт“, „инженеринг“, „мониторинг“, „автоматизация“, „КИП“, „електротехника“ и „механотехника“.

Дружеството ни обслужва основно Агрополихим, чийто мащабен завод разполага със съвременно, разнообразно оборудване, с което от суровини, природен газ и фосфати произвеждаме торовете за крайното производство.

Отворени сме, разбира се, и към външни компании. Помагаме им с оборудване и с услуги, свързани с уменията и експертизата на екипа ни, с които сме добре разпознаваеми. С гордост мога да кажа, че като техническа и експертна обезпеченост сме изцяло адекватни на пазара на ремонтната дейност.

Споделете за читателите на Инженер.bg някои интригуващи ремонтни задачи, реализирани от Вашия екип.

През лятото на 2019 г. престъргахме опорните пръстени на сушилен барабан – това е тръба с тегло от 280 t, лежаща на два опорни пръстена върху осем ролки. Износването на повърхнините бе толкова драстично, че съоръжението бе опасно за експлоатация. Затова предложихме решение за престъргване, с което временно да спасим ситуацията. Дадохме възможност на собствениците и на отдел „Доставки“ да закупят нови пръстени, чиято доставка не е толкова бърза. По този начин удължихме живота на съоръжението и на инсталацията с една година.

Агрополихим АД наскоро обяви плановете си за инвестиции в инсталации и съоръжения от близо 60 млн. лв. до 2023 г. Как това ще се отрази на дейността на Римакем ЕООД?

Участието ни в подобни мащабни проекти е свързано с поддръжката, тъй като винаги възникват пропуски от страна на проектанти и доставчици. Нашето оборудване и професионалните ни умения са важни за решаване на текущите проблеми, възникнали при реализацията на проектите. В наше лице Агрополихим АД има една стабилна и надеждна база, която подпомага изпълнението на сериозните инвестиционни планове. В този аспект нашето развитие е неразривно свързано с това на Агрополихим АД.

Какви мерки за съхранение здравето на екипа Ви предприехте при възникването на пандемията от коронавирус?

Въпреки пандемията, във всички компании на Дружеството, бяха запазени работните места, размерите на възнагражденията и социалните и финансови придобивки. Бяха взети допълнителни мерки като пътуване с лични автомобили за сметка на работодателя, за да се разреди броя на пътуващите в служебните автобуси. Осигуриха се лични предпазни средства за служителите и за членовете на семействата им. Премина се на ротационен принцип на работа на инженерния състав, пряко отговарящ за непрекъснатия работен процес в производството и хибриден режим на работа на административния персонал, въведоха се строги противоепидемични мерки за всички колеги, които работят физически в завода. Благодарение на изключителната дисциплина, отговорно поведение и спазването на всички изисквания от страна на хората, които работят на място, компанията продължава вече втора година своя производствен цикъл без прекъсване и сътресения.

Специалисти от кои технически направления работят в Римакем?

В компанията работят 215 души в направленията „Автоматизация на производството“, „Управление на процеси“, имаме механоспециалисти, около 50 инженери и 30 електроспециалисти.

Какъв тип технически кадри набирате към момента? Какъв метод на подбор предпочитате?

Практиката ни показва, че и за двете страни – интервюиращи и кандидати е по-добре да се срещаме лично. В рамките на подобни непринудени срещи подборът е по-качествен, а за кандидатите е изключително важно да видят своето бъдещо работно място, да се запознаят със спецификите на средата и мащабите на компанията. Към днешна дата основно търсим механошлосери, заварчици и електромонтьори. Текущо имаме нужда и от специалисти по автоматизация. Тази година проведохме подбори и за инженерни позиции – инженер механик, инженер конструктор, като в процеса освен интервютата включихме професионални и езикови тестове, които са важна част от обективната преценка и вземане на решение за избор на най-добрите кандидати.

Кои са основните умения на Вашите технически специалисти, които търсите и цените най-много?

Основното, което търсим в младите хора и кандидатите въобще, е желание за работа и учене. Стараем се да осигурим приемственост между служителите – да съчетаем инициативността на младите с опита на по-възрастните им колеги. Менторите ни успяват да предадат специфичните за професиите знания и умения на новите колеги, но също и да мотивират.

На финала на нашия разговор, бихте ли споделили повече за Вас: какво е образованието Ви, от колко време сте в компанията?

Последната ми квалификация е от 2012 г. – инженер-химик по технология на неорганичните вещества. Преди това завърших „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ в Технически университет – Варна. Средното ми образование е със специалност „Термични и водно-енергетични машини и съоръжения“. Стартирах работа като младши инженер в НОРД АД – Девня, работил съм в ТЕЦ „Варна“ и ТЕЦ „Девня“. Присъединих се към Римакем ЕООД един месец след нейното основаване.

Опитът, който придобих по време на обучението ми, заедно с практическите ми занимания, допринесоха в голяма степен за оформянето ми като човек, който знае какво прави. Имах късмета да мина по тази пътека и това, с което се занимавам, ми доставя удоволствие. Виждам смисъла в работата си и съм благодарен на собствениците на Агрополихим АД за възможностите, които дават на мен, на колегите и на компанията.

Разговорът ни с инж. Марин Монев продължава с интересни подробности за актуалните образователни инициативи на Римакем ЕООД и възможностите, които компанията предоставя за повишаване на квалификацията на своя екип.

Източник на снимковия материал: личен архив на инж. Марин Монев, Агрополихим

Тагове: аграрна промишленост, Агрополихим, кариера, Римакем

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Агрополихим АД
https://agropolychim.bg