Иван Терзиев от R&M България Производство: „В Инженерната ни академия научих, че професионалното развитие е постоянен процес“

16.09.2020 г.6 мин.

Днешният гост в рубриката ни „Един работен ден на...“ е студент, който съвсем наскоро стартира своята професионална реализация като част от екипа на Райхле и Де-Масари България Пръдакшън (R&M), след като премина успешно първото издание на Инженерната академия на R&M България Производство. Иван Терзиев вече уверено върви по своя път в инженерното поприще с ентусиазъм и устремен поглед към бъдещето. Повече за етапите на Инженерната академия, придобитите знания и умения и първите работни начинания на младия специалист, ще Ви разкажем в следващите редове...

Здравейте! Как се казвате и каква длъжност заемате?

Казвам се Иван Терзиев и съм младши производствен инженер в отдел „Глобален производствен инженеринг и оперативно подпомагане“ в Райхле и Де-Масари България Пръдакшън.

Какво е образованието Ви?

В момента съм студент бакалавър по „Индустриално инженерство“ в Технически университет – София.

Кои са основните Ви работни задачи?

Дейностите ми са свързани с въвеждането на нови продукти в производство и тяхната поддръжка. Тези процеси включват създаването на всеки един аспект от дадена производствена линия – материален поток, оборудване, работни места, създаване на нужната документация и обучението на операторите.

Започнахте работа в компанията, след като завършихте първото издание на Инженерна академия на R&M България Производство. Работите ли вече по някой проект?

Първата ми задача бе свързана с производството на модификация на продукт, създадена по спецификации на клиент. За мен проектът бе много ценен и базов като опит, илюстриращ огромните хоризонти за личностното ми развитие в компанията.

Как научихте за Инженерната академия на R&M?

За Академията разбрах от уебсайт с обяви за работа.

Разкажете ни за етапите, през които премина стажантската програма? Какви знания и умения придобихте по време на нея?

Инженерната академия е много подходящо поле за началното развитие на един производствен инженер, който следва да има готовност да се справи с проблеми, с които никога не се е сблъсквал. За целта всеки технически специалист трябва да разполага с разнообразен арсенал от знания и подходи за работа. 

В рамките на програмата участниците преминават през всички отдели, свързани с производството.

Академията стартира в отдел „Локален производствен инженеринг“. Задачата ни бе да разработим работни места, които ще бъдат част от нови производствени линии. В рамките на първия модул придобих ценен опит благодарение на ангажираността и обратната връзка на моите ментори.

Следващият етап премина в отдел „Качество“. Заданията ни бяха свързани с определяне измервателната способност на уреди, контролиращи някои от най-критичните производствени процеси в компанията. Практическите лекции ми помогнаха да развия способности, свързани с начина на мислене, анализа и взимането на решения, както и умения за работа със статистически данни и тяхната интерпретация.

Академията продължи в отдел „Глобален производствен инженеринг“, където се запознах с подготовката на документацията, процесите и обученията, нужни за успешното производство на даден продукт. Имах шанса да работя по изцяло нов за производството процес и да работя на CNC машини, както и придобия умения по тяхното програмиране.

В рамките на последния модул – в отдел „Развойна дейност“, с подкрепата и ръководството на моите ментори, взех участие в разработката на нов продукт.

Какви са отношенията Ви с останалите стажанти?

С колегите ми стажанти – Радостин Василев и Николай Човалинов, се превърнахме във взаимни ментори. Участвахме заедно във вътрешните работни процеси и си давахме съвети. От тях научих да приемам различни гледни точки, както и да комуникирам по-добре с хора, с които на пръв поглед нямам допирни точки.

Кой е най-важният урок, който научихте по време на Инженерната академия?

Най-важното, което научих, е че устойчивото професионално и личностно развитие е постоянен процес. Инженерната академия създаде условия този процес да продължи и в бъдеще.

Какви са очакванията Ви за Вашето бъдещо професионално развитие?

Бъдещите предизвикателства в моята работа, вярвам, ще разширят знанията и уменията ми за взимане на решения. Също така, убеден съм, че ще ми помогнат да развия моите междуличностни, практически и организационни умения.

Ментори в Инженерната академия на R&M България Производство са: инж. Гергана Банкова и инж. Тихомир Давидов – отдел „Локален производствен инженеринг“; инж. Ева Астаджова, инж. Александър Петков и инж. Светослава Симеонова – отдел „Качество“; инж. Диян Чавдаров, инж. Златозар Иванов, инж. Николай Великов – отдел „Глобален производствен инженеринг“; инж. Радосвета Радева, инж. Евгени Желязков и инж. Никола Димитров – отдел „Развойна дейност“.

Източник на снимковия материал: Райхле и Де-Масари България Пръдакшън

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД
www.rdm.com