Гледаме на своите клиенти като на партньори

5 мин.

Инж. Стефан Иванов, управител на ФЕСТО ЕООД

Как бихте оценили изминалата 2011 г., от гледна точка на бизнеса на ФЕСТО у нас, г-н Иванов?
Тежка, трудно предвидима и все пак успешна за Фесто. „Кризата” имаше и позитивен ефект, който доведе до оптимизиране на всички процеси. През 2011 г. ясно си проличаха предимствата на добре структурираните компании, притежаващи потенциал и визия за развитие.

Какви са целите, които си поставяте за новата 2012 г.?
Да бъдем по-успешни, затвърждавайки позицията си на лидер на пазара. Да доразвием представата за Фесто в очите на клиентите си. Към момента на българския пазар Фесто е разпознаваема основно като фирма за пневматика и това е разбираемо, тъй като преди повече от 90 години е стартирала като такава. Затова една от целите ни за 2012 г. е да поставим акцент върху предлаганите от нас нови продукти и услуги в сфери като процесна автоматизация, енергоспестяване, дидактика,  ел.задвижвания, сервомотори и цялостен  инженеринг.

Има ли сегменти на българския пазар, в които Фесто ще търси навлизане или разширяване на пазарния дял?
Фесто е високотехнологична, индустриална, инженерингова компания с над 2300 международни патента в сферата на индустриалната автоматизация и мехатрониката. Сред основните бизнес сегменти, в глобален мащаб, Фесто присъства в:  управление на води и отпадни води; биотехнологии и фармация; производство на храни и напитки; автомобилна промишленост; производство на соларни панели; асемблиране на осветителни тела; обучения и трансфер на знание в лицето на Фесто Дидактика. Като част от структурата на Festo AG&Co ние се стремим да се развиваме в тези индустриални сегменти.  Ограничението ни в голяма степен идва от индустриалното сегментиране на вътрешния ни пазар. Това, с което бихме могли да бъдем полезни на клиентите си е изключително широкият спектър от продукти и услуги, но бизнес развитието и експанзията ни в определена област е силно подчинена на нуждите на пазара и състоянието на Българската икономика като цяло.
 
Какви са работещите решения за повишаване ефективността на работа в един екип, г-н Иванов?
Работещите решенията  са: внимателен подбор и последващи обучения на екипа, множество системи за контрол и оценка на изпълнението, като всичко това е съчетано с висок професионализъм и отговорност към целите на фирмата.

Ще разширявате ли кръга на партньорските си фирми?
Ние във Фесто, а и във всяка клиентски ориентирана  фирма,  гледаме на своите клиенти като на партньори. Това разбира се, не е абсолютно правило, а по-скоро персонализиран подход  към всеки един различен клиент. Интересно в случая е, че оценяваме значимостта на клиентите ни не само по чисто финансови параметри, като оборот например, а и по потенциал, индустриална сфера, иновативност.  
В този смисъл, да, партньорският ни кръг е нещо динамично, търпящо постоянни промени и до голяма степен отразяващ реалната бизнес среда в България.

Реализират ли се проекти в България, съответстващи на най-новите и съвременни решения в областта на автоматизацията?
Да, това важи в най-голяма степен за експортно ориентираните производства, притежаващи собствени развойни звена. Към тази група спадат и инженерингови компании, обслужващи големи, присъстващи в България интернационални клиенти.  Изнесените производства, които първи навлязоха в страната ни преди повече то 15 години, стартираха с морално остарели, ниско технологични линии. Днес много по-често може да срещнете високопроизводителна линия, която  може да е произведена и в България, и то с компоненти на Фесто.

Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg