Верка Алексиева, генерален мениджър и HR директор на ЛЕМ България: Всеки лидер трябва да увлича хората в споделена мисия

10.06.2021 г.9 мин.

Защо успехът е сбор от поставени цели и взаимоотношения и как се изгражда фирмена култура, насочена към високи резултати, в приятелска, конструктивна среда, вижте в интервюто ни с г-жа Алексиева...

Доверен бизнес партньор, предпочитан работодател и съмишленик на техническото образование – успехът във всички изброени стратегически цели е заложен в ДНК-то на ЛЕМ България. Осемгодишната дейност на дъщерното дружество на швейцарската ЛЕМ Груп е безспорно доказателство за това. Днес с удоволствие посрещаме на виртуалните страници на Инженер.bg г-жа Верка Алексиева – генерален мениджър и HR директор на ЛЕМ България.

Поемането на ръководни позиции от жени е тенденция в България през последните години. Според проучване на Reboot страната ни се нарежда на трето място в Европа по този показател.

Г-жо Алексиева, Вие съвместявате позициите генерален мениджър и HR мениджър на ЛЕМ България. Не е ли това тежка задача за една дама? Какви са общите управленски принципи, които прилагате в двете длъжности?

Поемането на ръководни позиции от жени е тенденция, характерна за бизнес средите в България през последните години. Според проучване на базираната в Лондон агенция за дигитален маркетинг Reboot страната ни се нарежда на трето място в Европа по този показател. Срещаме все повече жени лидери в технологичния бизнес, начело на производствени компании, а това показва, че успяваме да се утвърдим в един, смятан до скоро, „мъжки свят“.

Задачата не е тежка, когато до себе си имаш съмишленици и хора, които ти вярват и те подкрепят. Имам прекрасно семейство, което винаги ме е подкрепяло безрезервно, и щастието да работя със страхотен екип, с който заедно изградихме компанията, и вече осем години успешно я развиваме и утвърждаваме като надежден и устойчив бизнес партньор. Заедно се справихме с много предизвикателства и успяхме да запазим енергията и амбицията, които направиха ЛЕМ България предпочитано място за работа и един от добрите примери за успешни швейцарски инвестиции в страната ни.

Какви са основните управленски принципи, които прилагате?

Управленските принципи, които прилагам, независимо от длъжността, която изпълнявам, се базират на една проста формула, която гласи, че успехът е сбор от резултати и взаимоотношения.

Резултатите изискват много добро познаване на бизнеса, солидни знания и практически опит, аналитично мислене, системен подход, постоянство, ориентация към постижения, готовност да дадеш повече, отколкото се очаква, и да търсиш непрекъснато подобрение.

Взаимоотношенията се основават на споделени ценности – честност, уважение, доверие, автентично поведение, сътрудничество, подкрепа.

Всеки лидер, освен стремежа си да постига високи резултати и да изгражда устойчиви взаимоотношения, трябва да бъде модел за подражание, да мисли стратегически, да планира дългосрочно, да увлича хората около себе си към споделена мисия, която да ги обединява и вдъхновява.

Пандемията промени ли очакванията и потребностите на клиентите и партньорите, с които работите?

Пандемията създаде непредсказуемост и неустойчивост в бизнес средата, които поставиха на изпитание гъвкавостта и адаптивността на всяка една компания. Същевременно, повечето клиенти на ЛЕМ България, които са глобални лидери в индустриалния сегмент, продължиха да работят активно и очакваха от нас да осигурим качествено и навременно изпълнение на поръчките им. Това ни позволи да запазим натоварването на производствения капацитет и заетостта на хората в организацията, а от началото на календарната 2021 г. отчитаме и драстичен скок.

Планирате ли инвестиции в производствените мощности на компанията? Ако да – какви?

Плановете ни за инвестиции отразяват амбицията на ЛЕМ за развитие на бизнеса и пускането на пазара на иновативни продукти, с приложение в енергийно ефективните технологии на бъдещето.

ЛЕМ България ще продължи да разширява развойния си център, а през тази година планираме и пускане в експлоатация на първите производствени линии за продукти с приложение в автомобилната промишленост.

В ролята си на HR експерт, бихте ли ни разказали за механизмите за ангажиране и сплотяване на екипа, които прилага ЛЕМ България?

Ключова роля имат мениджърите, които допринасят за изграждането на култура на организацията, насочена към постигане на високи резултати в приятелска, конструктивна среда. Аз лично съм привърженик на направлението в теориите за управление на човешките ресурси (УЧР), насочващо усилията на УЧР експертите към подкрепа на мениджърите, които, чрез насоки и съдействие да усвоят и прилагат успешни лидерски методи и практики за развитие и мотивация на екипите.

Друг основен инструмент за постигане на ангажираност и сплотеност на служителите е комуникацията. В ЛЕМ България имаме изградена система на регулярни срещи и представяния, които помагат да разясним стратегията и целите на компанията на всички нива и да споделяме бизнес резултати, постижения и напредък по ключови проекти. Освен това провеждаме и редовни срещи с представителите на работниците и служителите. Имаме и информационни табла с актуални новини, както и видео екрани на достъпни места в компанията.

Преди пандемията организирахме различни събития и чествания, а по време на извънредните мерки заложихме повече на дистанционните обучения като форма за развитие и ангажиране на служителите.

Кои смятате за най-важните „меки“ умения, които притежават перфектните кандидати за технически позиции във Вашата компания? Промениха ли се тенденциите на пазара на труда по време на пандемията?

Уменията, които очакваме от кандидатите, са свързани с естеството на тяхната работа. Универсални, разбира се, са комуникативните умения, уменията за работа в екип, за анализ и приоритизиране, за устойчивост на стрес и бързо адаптиране – особено релевантни за периода на пандемията.

Промените, които наблюдаваме на пазара на труда в резултат на социалната изолация, наложена от извънредните мерки за справяне с COVID-19, са свързани основно с налагането на дистанционни и хибридни модели на работа. Затварянето на редица бизнеси доведе до увеличение на безработицата в определени сектори, но в други компаниите използваха кризата като възможност за разширяване на бизнеса си. За много хора това беше период на преосмисляне на ценностите и приоритетите. Всичко това доведе до засилена динамика на пазара на труда – още едно предизвикателство, с което да се справим.

ЛЕМ България се утвърди като активен партньор на професионалното средно и висше образование у нас. Какви умения се стараете да развивате у младите хора чрез образователните си инициативи?

Освен знания и практически умения, се стараем да изградим в тях правилно отношение към работата и колегите, да ги научим на трудова дисциплина и адекватно поведение в бизнес среда, на всички базови умения, които ще бъдат ключови за бъдещата им професионална реализация.

Предвиждате ли тази година събития и проекти, насочени към учениците и студентите?

Съвместната ни работа с професионалните гимназии, с които партнираме за прилагане на дуалния модел на образование, не е спирала. Дори и по време на пандемията ние продължихме с дистанционни сесии по практическата програма, а учениците вече са при нас и присъствено. Реализираме и проекти за професионална ориентация на ученици от общообразователните училища, запознаваме ги с естеството на различни функции и длъжности в една бизнес организация.

Подпомагаме усилията на Технически университет – София за привличане интереса на младите хора към инженерните науки, като показваме възможностите за кариерно развитие, които могат да намерят в България, в компании като нашата. Не спираме да предоставяме и възможност за стажове на ученици и студенти по индивидуални програми.

Благодарим за интервюто! Пожелаваме Ви успехи!

Източник на снимковия материал: личен архив на г-жа Верка Алексиева, ЛЕМ България

Тагове: HR, ЛЕМ

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЛЕМ България ЕООД
www.lem.com