САТ с успешно изпълнена модернизация на автоматизирана система за управление на технологичните процеси в завод Рубин

01.02.2021 г.3 мин.

Стъкларският завод Рубин в гр. Плевен е утвърден производител с над 50 годишен опит в производството на стъклен амбалаж. Целият технологичен цикъл през всички фази на производството до съхранението на продукцията се мониторира и контролира от добре развита и непрекъснато обновяваща се система за управление на процесите. „Приоритет в политиката на компанията е усъвършенстване на технологичното оборудване, непрекъснат контрол на качеството на продукцията и въвеждане на нови технологии и процеси. На нашата компания бе възложен проект за модернизация на автоматизираната система за управление на технологичните процеси в цех „Материален“ и подаване на натрошени стъклени отпадъци от рециклиране към пещ №5 и пещ №6 в завода“, информираха за Инженер.bg от водещата българска инженерингова фирма Системи Автоматика Технологии – САТ ЕООД.

В цех „Материален“ в Рубин се извършва съхранение, дозиране, смесване и транспортиране на суровините за производство на стъкларска шихта. Заводът разполага с технологична възможност за рециклиране на стъклени отпадъци. В дружеството функционира и промивна инсталация за стъклени трошки, в която се извършва измиване и сепариране на стъклени отпадъци. На рециклиране се подлага както собственият технологичен брак, така и отпадъци с външен произход. „Заданието на проекта включваше доставка на електрооборудване, контролно-измервателни устройства и автоматизация на системата за управление на технологичните процеси за цех „Материален“, както и подаване на натрошени стъклени отпадъци от рециклиране към пещ №5 и пещ №6. Ние извършихме всички дейности по инженеринг, работно проектиране, програмиране, монтаж и въвеждането в експлоатация“, обясниха от САТ.

„Благодарение на професионалния си опит, индивидуален подход и детайлно проучване на нуждите на завод Рубин, САТ изпълниха проекта, спазвайки всички договорени срокове, стандарти и изисквания. За нас САТ ЕООД е отличен партньор, с който работим от дълги години. Фирмата гарантира качествена реализация на проектите си в областта на индустриалната автоматизация. За нас е удоволствие да си сътрудничим с такъв компетентен, надежден и коректен бизнес партньор“, коментираха и от завод Рубин.

Източник на снимковия материал: САТ ЕООД, Рубин Трейдинг АД, freepik.com

Тагове: инженеринг, производство, процесна автоматизация, САТ, стъкларска промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

САТ ЕООД
http://www.satbg.com/