Професионализмът на екипа на Т и Д Инженеринг се откроява при инженеринга на системата за автоматизация на подстанция „Амилум“

28.03.2024 г.4 мин.

Фирма Амилум България, вече оперираща под наименованието АДМ Разград ЕАД, е единственото у нас предприятие и едно от най-големите на Балканския полуостров за преработка на царевица и производство на различни продукти, като нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза, високофруктозни царевични сиропи и малтодекстрини. Те намират широко приложение в редица индустриални браншове, включително: хранително-вкусова промишленост, целулозно-хартиена индустрия, производство на текстил, както и във фармацията и фуражопроизводството. Производствените мощности на компанията са разположени в гр. Разград като заводът е една от най-мащабните британо-американски инвестиции в България.

Предприятието има изградени собствена пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води (ПСПОВ), както и електрическа подстанция 110/6 kW. Те благоприятстват развитието на целия регион и спомагат за реализацията на стратегическите цели на общината, свързани с повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряването на условията за живот на гражданите и укрепването на обществените партньорства.

За оптимизацията на работата и безпроблемното функциониране на подстанция „Амилум“ утвърденото българско инженерингово дружество Т и Д Инженеринг извършва пълен инженеринг на системата за автоматизация към нея. Компанията още поема отговорността за изпълнението на дейностите по проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения в подстанцията.

„Автоматизираната система за управление, която проектирахме и интегрирахме за подстанция 110/6 kW  към завода на Амилум България, значително подобри работните процеси. С помощта на вградения индустриален контролер успяхме да постигнем оптимална производителност и ефективност на системата, улеснявайки до голяма степен работата на служителите в предприятието“, коментираха за Инженер.bg професионалистите от Т и Д Инженеринг.

Основни предимства за производствените дружества, които прилагат автоматизирани системи за управление в своето производство, са:

 • По-висока производителност;
 • Гаранция за оптимална работа на производствените системи и оборудването;
 • Възможност за по-бърза реакция на промените в производството;
 • Подобрена производителност на персонала;
 • Възможност за анализ на данни с цел подобряване качеството на продукта;
 • Подобрен работен поток;
 • Надеждна и безаварийна работа на технологичните системи;
 • Подобряване на качеството на продукцията;
 • Намаляване на субективния фактор;
 • Икономии на време;
 • Минимизирани експлоатационни разходи и др.

„Работите по изграждане и пуск на електросъоръжения възложихме на подизпълнител на компанията. Техният екип извърши изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, монтаж на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в завода“, допълниха още от Т и Д Инженеринг.  

Дейностите по изпълнение на проекта обхващат:

 • Проектиране с изготвяне на работен проект за подмяна на токови трансформатори и прилежащата към него оперативна документация;
 • Строително-монтажни работи, в т.ч. демонтаж на първични съоръжения, изграждане на фундаменти, монтаж на метални конструкции, кабелни изкопи, монтаж на тръби за полагане на оптични кабели;
 • Електромонтажни дейности – монтаж, опроводяване и заземяване на първични съоръжения; полагане и подсъединяване на контролни кабели; изграждане на система за търговско мерене; доставка на материали и изграждане на оптична обвръзка;
 • Измервания, изпитвания и функционални проби на монтираните системи и съоръжения.

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг, Ел Контрол ООД

Тагове: индустрия, инженеринг, производство, процесна автоматизация, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
www.tid-engineering.bg