Индустриални роботи: Лесна и надеждна интеграция на кобот Elfin с устройство за плазмено почистване на повърхности

18.01.2021 г.3 мин.

Автоматизирайте лесно своите технологичните процеси с колаборативните роботи Elfin!

Коботите Elfin на Han`s Robot превръщат автоматизацията в достъпно решение дори за малки производствени серии и смесен монтаж на изделията. С тяхна помощ компаниите могат да намалят своите разходите и да увеличат производителността си. „Колаборативните роботи Elfin намират отлично приложение и като част от компактно и комплексно решение за почистване на повърхностите с атмосферна плазма. Съвместно с генератора за атмосферна плазма, това решение може да се използва за обработка на пластмаси, метали, керамика, стъкло, полупроводници и други материали“, информираха за Инженер.bg от фирма Индустриални роботи, официален представител на коботите Elfin на Han`s Robot за България.

При контакт с въздуха върху повърхнините на различните изделия се образуват отлагания, които се състоят от окиси, вода, органични съединения и прах. Освен това, върху тях е възможно да се задържат остатъци от маслата и смазките, използвани в технологичните процеси на тяхното производство. Коботите Elfin осигуряват автоматизираното преместване на работната глава на генератора на плазма над обработваната повърхност.

Роботизираното решение за плазмено почистване намира приложение при:

  • Повишаване адхезията на обработваните материали, например преди нанасяне на лепило, покритие или преди боядисване;
  • Почистване, активация и модификация на различни материали;
  • Нанасяне и сваляне на покрития (премахване на фоторезистентни покрития);
  • Премахване на статично електричество и различни замърсявания.

„Колаборативните роботи Elfin могат лесно да се интегрират в различни съществуващи производства. Те притежават 6-осни стави с висока степен на гъвкавост, предназначени да имитират обхвата и движението на човешката ръка. Внедряването им в различни технологични процеси позволява на производствения персонал да отдели повече време за други фази от производството, пести време и добавя стойност към продуктите“, коментираха още от Индустриални роботи.

Източник на снимковия материал: Индустриални роботи, Han`s Robot

Тагове: Elfin, Индустриални Роботи, коботи, производство, роботизирани системи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Индустриални роботи ЕООД
http://www.roboti.biz/