Циментовият завод на Holcim в Манерсдорф, Австрия, е модернизиран със система за автоматизация на силози от САТ

17.08.2023 г.6 мин.

Дейността на Системи Автоматика Технологии – САТ е специализирана в изпълнението на проектиране, производство, програмиране, обучение, изграждане на eлектроинсталации, супервизия, тестване и въвеждане в експлоатация на проектидо ключза автоматизация на различни процеси, машини, цехове и цели производствени линии. Многокомпонентното портфолио от услуги, което българското дружество предлага, е следствие от дългогодишен опит, развитие и усъвършенстване на компетенции и умения в широк спектър от направления. Компанията е лидер на пазара в страната и предпочитан избор от европейските предприятия в областта на системите за автоматизация в циментовистъкларски, бетонови заводи, заводи за фураж, хартия, в металургията, енергетиката и др. В следващите редове българските специалисти разказаха пред Инженер.bg за един от успешно реализираните от дружеството проекти, чийто възложител е Холсим Австрия, част от Holcim Ggoup – най-голямата група от компании за строителни материали в Европа.

„За нуждите на чуждестранните ни клиенти извършихме модернизация на завода и оперативните процеси, с цел повишаване на ефективността, прозрачността на оперативната дейност и енергийната ефективност, респективно намаляване на разходите и оптимизирано усвояване на ресурсите. Услугите, които предоставихме, включваха част „Електро“ и автоматизация на силози“, поясниха от САТ.

„Дъщерното дружество на Holcim в Австрия управлява два циментови завода в гр. Манерсдорф в Долна Австрия (Mannersdorf am Leithagebirge) и в гр. Рецнай (Retznei) в Южна Щирия. Двете предприятия произвеждат около 1.6 милиона тона цимент годишно. В бетоновия сектор компанията е активна основно в Източна Австрия, където управлява осем завода за бетон. Екологичната и социалната отговорност е в основата на дейността на дружеството.  По тази причина австрийските специалисти потърсиха услугите ни в сферата на индустриалната автоматизация“, коментираха от САТ.

Индустриалната автоматизация е част от дигиталната трансформация, която възникна като необходимост от устойчиво развитие на бизнеса и запазване на конкурентоспособността му в динамиката на бързопроменящия се съвременен свят. “Проектът, който ни възложиха от Holcim, бе осъществен в циментовия им завод в Манерсдорф. Той включваше модернизация на електрическата инсталация и автоматизация на силозите за съхранение на цимент, с което допринесохме за повишаването на общата ефективност на предприятието, за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и за подобряването на мониторинга и контрола върху осъществяването на дейността“, допълниха още професионалистите.

Автоматизацията на силозиважна за конкурентоспособността на  циментовата индустрия

По същество силозите представляват специални резервоари с метална конструкция, предназначени за съхранение на някакво вещество, в случая цимент, с цел да го предпазят от влиянието на околната среда, запазвайки характеристиките му. Циментът е задължителният елемент в производството на бетон. Освен като съд за съхранение, силозите в комбинация с монтирани помпи се използват и директно на строителни обекти. Респективно, те имат съществена роля в строителната индустрия. От друга страна автоматизацията на силозите допринася за икономия на енергийното потребление, удължаване на експлоатационния срок, регулиране и контрол на функционалността им, което оказва положително влияние върху икономическите и екологичните аспекти на бизнеса.

Процесната автоматизация от САТ гарантира:

  • Стандартизиране на екраните при визуализацията на процесите чрез използване на стандартни прозорци и анимации;
  • Създаване и настройка на контури за автоматично управление през операторската станция;
  • Проследяване и настройка на всички консуматори, цифрови и аналогови входове и изходи без необходимост от познания в програмирането;
  • Поддържане на обширна база данни (архивиране), многобройни графични екрани, както и лесни операторски настройки;
  • Архивиране на операторските действия и тези на персонала по поддръжката;
  • Диагностика на оборудването и самодиагностика на контролната система с детайлни алармени съобщения;
  • Защита на данните: защита срещу некоректна работа или неизправности в компютрите;
  • Многобройни операторски станции в резервиран режим при обединена база данни;
  • Многобройни защитени с пароли нива на достъп;
  • Връзка на системата с по-горни йерархични нива: SAP, TIS (софтуерни системи за организация и управление на всички аспекти от инфраструктурата на бизнеса) и др. 

„За времето, прекарано на индустриалната „сцена“, се превърнахме във фактор в областта на индустриалната автоматизация. Освен това значителна част от продуктовата ни гама се изнася за пазарите в Европа и в държави по целия свят. Още от основаването на компанията, ние се стремим да предоставяме комплексни решения, изцяло покриващи нуждите на нашите клиенти. А това, което ни отличава, са безкомпромисното качество и надеждността на предлаганите от нас инженерингови услуги, както и вниманието към детайла, в съчетание със способността за разбиране и удовлетворяване на специфичните потребности, характерни за всеки бизнес“, допълниха още от българското дружество.

Източник на снимковия материал: САТ (SAT), Holcim, canva.com

Тагове: производство, процесна автоматизация, САТ, сградна автоматизация, строителство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

САТ ЕООД
www.satbg.com