NSK Europe постигна значителен напредък в областта на опазване на околната среда за финансовия период 2022-2023 г.

29.03.2024 г.6 мин.

Въпросите на опазване на околната среда продължават да бъдат във фокуса на повечето европейски икономики. В основата на тази тенденция стоят все по-строгите законови задължения на страните в цяла Европа, много от които изискват предоставянето на подробни данни за околната среда. Очаква се през следващите години тези изисквания да придобият първостепенно значение и като резултат да доведат до все по-голямо сътрудничество с екологично отговорни доставчици на решения за контрол на движението като NSK Europe.

„Компанията NSK Europe продължава да подобрява своите екологични показатели, като през последните 12 месеца се наблюдава значителен напредък по отношение на редица ключови показатели. Това се дължи на нейната усилена работа за постигане на крайната цел – да стане въглеродно неутрална“, коментираха за Инженер.bg от NSK България.

През текущата финансова година компанията е на път да постигне заложената цел за намаляване с 80% на въглеродните емисии от Обхват 1 и Обхват 2 в сравнение с базовите показатели за 2017 г. Към важните инициативи спадат внедряването на нови котли на газ в завода на NSK Europe в Келце, Полша, които заменят старите котли, работещи на въглища. Компанията очаква тази инвестиция да спести до 2500 t въглеродни емисии годишно.

Допълнителна инициатива е подписването на договор на Европейският дистрибуционен център (EDC) на NSK в Тилбург, Нидерландия, с енергийния си доставчик за предоставянето на 100% сертифицирана „зелена“ електроенергия. Очаква се това да доведе до намаляване на годишните въглеродни емисии с 400 t. Тъй като всички заводи и складове на NSK Europe вече купуват екологично чисто електричество, на практика емисиите на компанията от Обхват 2 са близки до нула. Това е добър знак за постигане на следващите цели: 90% намаление на емисиите от Обхват 1 и 2 до 2026 г. (спрямо базовата 2017 г.) и 100% намаление (нулеви емисии от Обхват 1 и 2) до 2030 г.

„Разбира се, намаляването на въглеродните емисии е нещо много повече от икономия само на енергия. Въздействието върху показатели като потребление на вода и генериране на отпадъци също е много важно. Към настоящия момент NSK Europe е дала ход на много инициативи, насочени към постигане на целта на компанията за намаляване потреблението на вода през 2023 г. с 6% спрямо базовата 2017 г. Заводът в Келце, например, е намалил потреблението на вода с 500 000 литра на месец чрез преминаване към рециркулационна система за охлаждане на пречиствателните помпи на обекта“, споделят от NSK България.

Друг завод, в който са извършени промени, е заводът в Нюарк, Великобритания. Чрез инсталирането на първия агрегат за събиране на дъждовна вода, за първите 12 месеца от неговата работа обектът е спестил около 200 000 литра вода от водопреносната мрежа. Събраната „сива“ вода се използва също за тоалетните на завода.

NSK Europe обръща внимание и на отпадъците, като вече е постигнала 16.5% намаление спрямо базовата финансова 2022 г. и ниво на тяхното рециклиране от 96.8%. Намаляването на отпадъци като стоманен скрап, стружки от шлифоване, използвано масло/емулсия и замърсени с масла отпадъци е от значителна полза за околната среда и спестява разходи за утилизацията им.

През настоящата година NSK Europe ще проведе няколко инициативи за намаляване на отпадъците. Например, заводът NSK Needle Bearing Poland (NNBP) сега продава месечно за рециклиране 1000 kg използвани дървени палети; в завода в Келце се използват кърпи за почистване на масла за многократна употреба, намалявайки този вид отпадъци с 22 500 kg на месец, а заводът AKS Precision Ball Poland в Жаров, Полша, отделя маслото от отработените емулсии, за да се рециклира и да се намалят месечните отпадъци от този тип с 1000 kg.

„Въпреки че подобренията в производствените съоръжения имат най-голямо влияние върху устойчивостта, непроизводствените ресурси на NSK Europe също играят своята роля. Например, офисите на компанията в Ратинген в Германия обновиха голяма част от своята осветителна система с LED осветление, което използва около 75% по-малко енергия. Логистичният отдел на NSK Europe също отчита напредък, като внедри шредер за повторна употреба на картонени отпадъци в качеството им на защитен пълнеж при опаковане вместо пластмасово фолио с въздушни балончета“, коментират от NSK България.

Въпреки сложния бизнес климат, NSK Europe продължава да внедрява екологични подобрения, с които да отговори на строгите изисквания за намаляване на емисиите от CO2. Компанията е изпълнена с решителност в стремежа за изграждането на устойчив свят, като следва най-актуалните практики за защита на околната среда.

Източник на снимковия материал: NSK България, NSK

Тагове: NSK, въглеродна неутралност, екология, енергийна ефективност, индустрия, производство, устойчиви решения

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

NSK България
www.nskeurope.bg