Festo организира обучения за индустриални производства, целящи подобряване на бизнес резултатите

22.01.2014 г.2 мин.

В качеството й на доставчик на образователни програми за индустриалната и процесната автоматизация, компанията Festo предлага от хардуер и системи за обучение, приложими във висши учебни заведения, обучителни организации и технологични центрове до тренинги и консултации за индустриалните производства. В България компанията успешно предлага обучения по програмите на Festo Didactic повече от 25 години.


Festo е глобален лидер в областта на базовите обучения и на обученията за напреднали в индустрията, които целят подобряване на клиентските бизнес резултати. Обученията се водят от квалифицирани профилирани преподаватели, сред които са конструктори, университетски преподаватели с научни степени, проектанти, индустриални и процесни инженери.„Инвестицията в образованието на служителите повишава компетентността и конкурентоспособността на фирмите. Затова Festo Didactic, съвместно с клиентите си, създава иновативни учебни приложения, резултатно ориентирани и целящи подобряване на бизнес процесите. От базови курсове до курсове за напреднали, компанията може да създаде персонализирана програма, отговаряща на конкретни изисквания и нужди за едно по-ефективно обучение с гарантирани резултати“, коментираха за Инженер.bg от Фесто България.Festo Didactic предлага следните обучения:

 - Основи на пневматиката;

 - Разработване и изграждане на пневматични управления;

 - Основи на електропневматиката;

 - Разработване и изграждане на електропневматични управления;

 - Основи на програмируемите контролери;

 - Програмиране на програмируеми контролери;

 - Основи на хидравликата.


Продължителността на едно обучение е между 2 и 5 дни, като то може да се проведе както в центъра на компанията в град София, така и на място при клиента. Всеки успешно завършил курсист получава Festo сертификат.


Източник на снимков материал: Festo Didactic

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg