Либхер-Хаусгерете Марица разширява развойния си център, за да създава още по-иновативни софтуерни продукти и електроника

17.05.2023 г.5 мин.

Немският високотехнологичен концерн Liebherr навлезе у нас през вече далечната 2000 г., с основаването на българското дружество Либхер-Хаусгерете Марица, което е локализирано в индустриалната зона край гр. Пловдив. Още тогава компанията поставя сред своите основни цели непрекъснатото развитие, модернизацията и разрастването си, като и до днес не спира да инвестира както в производствените си, така и в логистичните си звена. До момента дружеството е вложило над 220 000 000 лв. в базата си, а съвсем наскоро обяви плановете си за разширяване на своя екип за развойна дейност, които вече са в процес на изпълнение. Разрастването на екипа е част от глобалната стратегия на концерна да превърне българското дружество в R&D център за домакински уреди. Повече по темата пред Инженер.bg разказаха специалистите от Либхер-Хаусгерете Марица.

Още от създаването си Либхер-Хаусгерете Марица активно развива развойна дейност, като тя е условно разделена в две направления. В началото компанията започва да разработва крайни продукти, включително тяхното асемблиране и проверка за техническа изправност. През 2016-17 г. към дейността на R&D отдела се добавя и разработката на компоненти, които до онзи момент се осигуряват изцяло от външни доставчици. „По този начин постепенно постигнахме независимост и разработихме собствено ноу-хау в областта на електрониката и софтуера. Разширението на екипа към днешната дата също е с цел да си осигурим допълнителна самостоятелност и значимо да повишим ефективността на операциите в производството. То ще позволи едновременното развитие и интегриране на даден компонент в крайния продукт, което досега се извършваше последователно“, обясниха от българското дружество.

„Разрастването на развойния екип ще осигури повече гъвкавост на производството ни и по-бърза реакция спрямо нуждите на пазара. По този начин ще можем и да планираме по-ефективно нашето бъдеще", коментира г-н Пламен Тотев, ръководител на отдел „Електроника и софтуер“ в компанията.

Специалистите от Либхер-Хаусгерете Марица поставят акцент върху нуждата от собствена развойна дейност, тъй като използването на външни доставчици – според мнението на мениджмънта на компанията – не е особено ефективен процес. Често при нужда от скоростна промяна в компонентите трябва да бъде изготвено ново задание, да бъде проведена дискусия с доставчиците, които чак след това могат да задействат своите процеси, а всичко това забавя и утежнява работата на всички страни.

Разширяването на развойния екип на Либхер-Хаусгерете Марица е част от високотехнологичен проект на концерна Liebherr, насочен към развоя на софтуер и електроника за хладилна техника. Той обхваща разработването на решения за дистанционен контрол, мониториране на ел. потреблението, IoT, изграждане на връзка чрез Bluetooth и др. Именно множеството активни развойни проекти и заявките за такива за следващите няколко години са основната причина за разрастване на екипа на компанията, а с това и на нейния капацитет.

В тази връзка Либхер-Хаусгерете Марица активно търси разработчици на вградени системи, дизайнери на потребителски интерфейс, софтуерни тестери и електронни инженери, които ще работят по няколко проекта едновременно в международна среда, заедно с колегите си от Австрия и Германия. За своите служители компанията се стреми да осигури благоприятна работна среда, множество възможности за развитие и редица социални придобивки като част от фирмена й култура за подкрепа. Сред тях са професионално развитие в рамките на проекти и обучения, междукултурна среда и обмен с колеги от чужбина, справедливото заплащане и др.

„Създаваме такава атмосфера за работа, която кара хората да виждат смисъла в това, което правят. Стремим се да осигурим ясна структура, за да могат инженерите да се фокусират изцяло върху работата си, което е и най-важното в тази отговорна професия“, коментира още г-н Тотев.

Ако се интересувате от възможностите за професионална реализация и/или стаж в компанията, не пропускайте да разгледате актуалните работни позиции в нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Либхер-Хаусгерете Марица

Тагове: HR, Liebherr, кариера, Либхер-Хаусгерете Марица, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
www.liebherr.bg