Кастива: Beckhoff ще демонстрира най-новите си интелигентни решения за дигитализация на завода от бъдещето на Achema 2024

06.06.2024 г.4 мин.

По време на международно утвърдения индустриален форум Achema 2024, който ще се проведе от 10 до 14 юни във Франкфурт, Германия, глобалният лидер в областта на промишлената автоматизация Beckhoff ще демонстрира редица иновативни решения, покриващи целия производствен цикъл – от разработката до опаковането на продуктите. „Като доказан специалист в РС- и EtherCAT-базираните технологии за управление, Beckhoff ще представи интегрирана система за автоматизация на всички етапи от производствения процес, като част от своето обширно продуктово портфолио. Във фокуса на участието на компанията ще бъдат нови концепции за дигитализация на фабрики, интелигентни системи за транспортиране на продукти за гъвкави процеси на опаковане и базирано на Linux® управление с TwinCAT“, съобщиха за Инженер.bg от утвърдената българска инженерингова фирма Кастива, официален представител на Beckhoff за България.

Дигитализация на процесите в преработващата индустрия

Готовите за бъдещето концепции за дигитализация се превръщат във все по-ключов фактор в преработващата индустрия. Целта е да се повиши ефективността и производителността чрез предсказуема поддръжка и облачно базирана оптимизация на процесите в заводите. „Посредством автоматизираните технологии на Beckhoff разполагате с необходимите инструменти за постигане на цялостна дигитална заводска инфраструктура, и то по начин, който напълно отговаря на Вашите нужди“, поясниха от Кастива.

Какви са потенциалните ползи, които дигитализацията осигурява на преработващата промишленост?

  • Спестява ресурси благодарение на регистрирането на данните и потреблението;
  • Увеличава производителността чрез интелигентен мониторинг и оптимизация на производствените системи;
  • Минимизира времето за престой чрез предсказуема поддръжка на полевите устройства;
  • По-кратко време за реализация на продуктите на пазара благодарение на модулната концепция на системата.

Базирано на Linux® управление в реално време: TwinCAT Runtime за Linux®

С TwinCAT Runtime за Linux® Beckhoff предоставя нови възможности за управление на различни индустриални приложения в реално време. В бъдеще за първи път няколко TwinCAT Runtimes ще могат да бъдат изпълнени на един индустриален компютър, осигурявайки достъп на потребителите до различни части от системата.

Основни характеристики:

  • TwinCAT Runtime гарантира стабилен контрол в реално време, базиран на Linux®;
  • Модулиране на машинни и други приложения за управление;
  • Поддръжка на технологии като Docker®, Podman или LXC;
  • Индивидуално изпълнение на няколко TwinCAT Runtime платформи на един индустриален компютър;
  • Хардуерно консолидиране чрез подобрено използване на изчислителния капацитет.

Интелигентни транспортиращи системи: XTS и XPlanar

„Интелигентната транспортираща система XPlanar на Beckhoff съчетава предимствата на конвенционалните конвейерни системи, като ги надгражда с уникалната технология за магнитна левитация. Със своето плаващо 2D транспортиране на продукта, равнинната система отваря цял набор от нови функционални възможности“, категорични са от Кастива.

Със системата XTS Beckhoff прави по-нататъшен квантов скок по отношение на гъвкавостта на оборудването посредством нов тип безкабелна технология – No Cable Technology (NCT). Тя позволява безконтактно, непрекъснато захранване и синхронно предаване на данните в реално време към задвижванията XTS. „Модулната система е разширена със специален двигателен модул и електроника, които могат да бъдат монтирани към задвижващия механизъм. Хардуерът, необходим за NCT, е напълно интегриран към двигателния модул, така че наличните функции и компактният дизайн се запазват, без да са необходими допълнителни връзки или захранващи линии“, допълниха още българските специалисти.

Източник на снимковия материал: Кастива, Beckhoff

Тагове: Beckhoff, дигитализация, индустрия, Кастива, процесна автоматизация, фабрика на бъдещето

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Кастива ООД
www.kastiva.com