„Вградени системи за управление“ е новата магистърска програма на ТУ-София, разработена в партньорство с Костал

20.06.2018 г.4 мин.

Костал България Аутомотив, част от международната група Kostal, развива дейност у нас от 2017 г., когато отваря врати производственото предприятие на компанията в близост до Пазарджик. Дружеството произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия, а като част от политиката си за управление на човешкия капитал и подкрепа на техническото образование компанията развива активно сътрудничество с Технически университет – София. „С наше съдействие факултет „Автоматика“ на висшето учебно заведение откри нова магистърска специалност – „Вградени системи за управление (ВСУ)“, чиито основни аспекти са обучение по проектиране и програмиране на Embedded Systems с практически занятия в индустриална среда“, съобщиха за Инженер.bg от компанията.


Новата магистърска програма се провежда в редовна и в задочна форма на обучение, като продължителността ѝ е 1.5 години и завършва с разработването на дипломен проект. По време на обучението си студентите ще усвоят знания в областта на:


 - Операционни системи за работа в реално време;

 - Диагностика и управление при неизправности;

 - Обмен на данни във вградените системи;

 - Проектиране и реализация на вградени системи за управление;

 - Контрол, верификация и валидация на софтуерни продукти;

 - Методология при разработката на софтуер;

 - Софтуерни архитектури.



„Вградените системи за управление присъстват навсякъде в ежедневието ни – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите и всички модерни транспортни средства, както и в индустриалните процеси“, коментираха от Костал България Аутомотив и добавиха: „Търсенетона експерти в тази област е засилено. Ето защо „Вградени системи за управление“ е изключително актуална и перспективна специалност“.


Магистрите по ВСУ ще имат възможност за преддипломна практика и специализация в реална работна среда, с което ще придобият практически опит и редица конкурентни умения. „Реализация при успешно завършване на магистърската програма може да се търси както у нас, така и в чужбина, при това в различни направления – инженер, ръководител на проект, програмист или изследовател в автомобилната индустрия, в областта на роботиката, телекомуникациите, управлението на индустриални процеси, потребителската електроника“, поясниха в заключение от Костал България Аутомотив.


Повече информация за Костал България Аутомотив ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!


Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!



Източник на снимковия материал: Костал България Аутомотив, Инженер.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Технически университет – София
https://tu-sofia.bg/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Костал България Аутомотив ЕООД
http://www.kostal.bg/a3/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Технически университет – София, филиал Пловдив
http://www.tu-plovdiv.bg/