Yokogawa разработи ново поколение интегрирани устройства FluidCom за впръскване и дозиране на химикали

20.11.2020 г.4 мин.

Базираната в Норвегия компания Yokogawa TechInvent разработи ново поколение интегрирани устройства за впръскване на химикали FluidCom, които изпълняват ролята на вентил и разходомер. „FluidCom осигурява контрол и измерване на потока с един модул, използвайки уникална комбинация от материали и термоелектрически ефекти“, съобщиха за Инженер.bg от Йокогава България.

FluidCom е напълно автоматизирано и надеждно устройство, оборудвано с автономен контролер за вентила, функция за измерване на дебита и механизъм за самопочистване. Устройствата са решени конструктивно с минимален брой механични движещи се части, като осигуряват на потребителите точно и надеждно впръскване на химикали чрез устройство, което не изисква поддръжка. „Иновативната и икономична технология на FluidCom гарантира оптимална производителност при впръскването на химикали“, коментираха от Йокогава България.

FluidCom интегрира в себе си четири функции в един модул:

 • Регулиращ вентил;

 • Задвижващ механизъм;

 • Разходомер;

 • Контролер;

Функции и предимства на FluidCom:

 • Намаляване на капиталните и оперативните разходи;

 • По-малко тегло и минимално заемано пространство;

 • Повишена точност и стабилност на направените измервания;
 • Контрол и мониторинг в реално време/цифровизация;

 • Минимален брой движещи се части;

 • Не изисква периодично техническо обслужване;

 • Използването му подобрява охраната на труда, производствената и екологичната безопасност.

Предимства за потребителите:

 • FluidCom намалява в голяма степен разходите за химикали:

  - Автономният контролер на вентилите елиминира предозирането и по този начин намалява консумацията на химикали;
  - Интегрираният термодиференциален разходомер следи разхода на химикалите и осигурява обратна връзка към управлението на вентила;
  - Управлението на вентила не зависи от колебанията на налягането и температурата.

 • FluidCom осигурява големи икономии на разходи за труд:
  - Напълно автоматичната работа на FluidCom не изисква професионални техници да настройват на място регулиращия вентил или ходовете на помпата;
  - Използвайки опционалната комуникация за дистанционно управление 4-20 mA или HART, настройките и регистрирането на потока е възможно от контролната зала.

 • FluidCom е устройство, което не изисква техническа поддръжка:
  - Конструкцията на FluidCom съдържа минимален брой механични подвижни части. От потребителите не се изисква да се запасяват с резервни части за техническо обслужване;
  - FluidCom разполага с механизъм за самопочистване в пространството, през което преминава потока. Когато частици от химикалите започнат да пречат на преминаването на потока, FluidCom автоматично отваря вентила, за да промие частиците. След процеса на почистване, потокът отново се нормализира.

 • FluidCom е с по-малко тегло и заема извънредно малко пространство:
  - FluidCom заменя четири устройства: конвенционалния вентил за регулиране на потока, задвижващия механизъм, разходомера и контролера. При него всички тези функции са съвместени в един модул. Така той заема по-малко пространство и съответно има по-малко тегло;
  - FluidCom изисква само един свързващ кабел, захранващ кабел 230 VAC, входящ и изходящ тръбопровод за химикалите. По този начин инсталирането може да се извърши бързо и лесно.

Източник на снимковия материал: Yokogawa, Йокогава България

Тагове: Yokogawa, вентили, задвижвания, Йокогава - Клон България, контролери, разходомери

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/