Как BMS допринася за оптимизация в работата на сградните инсталации? Коментар от Енерджи-Ка

09.09.2022 г.6 мин.

В днешния материал ще Ви разкажем за актуален и интересен аспект от дейността на компанията Енерджи-Ка, част от Gruppo Caraglio. Специалистите от екипа ѝ разработват, внедряват и поддържат комплексни системи за автоматизация и управление на големи обекти, като офис сгради, търговски центрове, жилищни комплекси и др. С новаторско мислене, високи компетенции и дългогодишен опит, Енерджи-Ка изгражда системи за сградна автоматизация (Building Management System, или BMS), които осъществяват интегрирано управление на различните системи и инсталации в тях. Вниманието към клиента заема централно място в изготвянето на проектите им. „Плановете ни за развитие се базират върху клиентските нужди и желания, така че да гарантираме оптимизация за бизнеса им. Ние целим да предоставяме не просто услуги, а практически ползи. Именно заради това бихме искали да споделим с Вашите читатели каква е същността и употребата на BMS“, коментираха експертите от Енерджи-Ка пред Инженер.bg.

Енерджи-Ка има възможността да се възползва от дългогодишния опит и познания на италианската група Каральо. Благодарение на висококвалифицираните специалисти, които работят в нея, тя успешно развива инженеринговите си услуги в областта на сградните инсталации. Компанията изпълнява проекти в индустриални предприятия, търговски центрове, бизнес сгради и хотели, ТЕЦ, ВЕЦ, фотоволтаични паркове и др.

В началото Енерджи-Ка стартира дейността си с изграждане на електрически инсталации. За почти четвъртвековна практика, тя се налага като специалист в проектирането и изграждането на всякакви сградни инсталации – ОВК, ВиК, пожарогасителни и пожароизвестителни, както и системи за управление на сгради (BMS). Към днешна дата българската фирма предлага общирно портфолио от продукти и услуги „до ключ“.

„BMS системите се състоят от софтуерна и хардуерна част, които са взаимно свързани помежду си. Те са предназначени да осъществяват мониторинг и контрол на механични системи за достъп, пожароизвестяване, осветление, ОВК (отопление, вентилация, климатизация), пароовлажнители и вентилационни системи. Тяхната употреба позволява внедряването и управлението на технологични решения, отговарящи на сградните нужди за повишаване на ефективността“, поясниха от екипа на компанията.

Системите за сградна автоматизация (BMS) се състоят от следните компоненти:

  • Мениджмънт – осъществяване на управление и контрол посредством софтуерни решения, които визуализират графично извършваните процеси и състоянието си;

  • Автоматизация – включва програмируеми контролери и контролери със специално приложение. Те се свързват към мрежата с предварително зададен код за изпълнение на конкретно приложение и задача. Към тях се подават всички сигнали от сензори, датчици и контролни панели. Контролерите анализират постъпилите данни и изпълняват съответната операция;

  • Автоматика – обхваща всички сензори, които извличат информация от средата и подават данни към контролерите.

„Контролерите се свързват помежду си, както и към звено „Мениджмънт“ чрез мрежи, които използват различни протоколи за осъществяване на комуникацията“, допълниха специалистите.

Сградната автоматизация цели да поддържа и следи микроклимата в помещенията, така че той да бъде в оптимални граници. По този начин се гарантира както продуктивността на персонала, така и енергийната ефективност на инсталациите. При откриване на повреда, системата мигновено сигнализира, така че навременно да се предприемат необходимите мерки.

Системите за сградна автоматизация (BMS) са приложими за:

  • Електрически, осветителни и климатични инсталации;

  • Инсталации на термо-охладителни централи;

  • Инсталации ОВК;

  • Специални инсталации, като СОТ, пожароизвестителна, TVCC, видеонаблюдение чрез компютърна мрежа (мрежа Ethernet);

  • Инсталация за събиране и управление на алармите;

  • Контрол на енергийното потребление.

„Процесът на автоматизация допринася за повишаване на производителността и приходите, както и за намаляване на разходите и въглеродния отпечатък. BMS е надеждно решение с висока добавена стойност, предназначено за цялостна оптимизация. То е възможно за интегриране дори в по-стари сгради“, обобщиха от Енерджи Ка.

Интересен факт!

Със съкращението BMS се визират и „Системите за управление на батерии” (Battery Management System). Те представляват електронни управляващи вериги, които наблюдават и регулират зареждането и разреждането на батериите. За постигане на максимална продуктивност е необходимо да се отделя специално внимание на следните основни характеристики на батерията: тип; напрежение; температура; капацитет; състояние на зареждане; консумация на енергия; оставащо време за работа, както и цикли на зареждане.

Системите за управление на батерията се използват с цел управление и контрол, така че остатъчната енергия да бъде оптимално усвоена. BMS системите предпазват батериите от дълбоко разреждане и от пренапрежение – резултат от бързо зареждане и висок ток на разреждане. Също така BMS разполага с функция за балансиране на клетките, необходима за управлението на многоклетъчни батерии.

Източник на снимковия материал: Енерджи-Ка, Gruppo Caraglio

Тагове: Енерджи-Ка, инженеринг, контролери, осветление, сградна автоматизация, сензори, система за управление, софтуер

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Енерджи-Ка ЕООД
www.energy-ka.net