Георги Атанасов, управител на Фесто Производство: Работим за устойчиво бъдеще с фокус върху хората, образованието и природата

21.02.2023 г.5 мин.

Фесто Производство – част от международния концерн Festo, получи престижно отличие за своята успешна стратегия в сектор Индустриално производство от първите у нас ESG Awards на PwC България. Близо 70 компании от 22 икономически сектора се включиха в конкурса, а дружеството, лидер в автоматизацията, получи признание за отдадеността си към ESG философията, която се прилага в немския концерн и дъщерните му дружества още от 2019 г. Работата на Фесто Производство в тази посока става все по-мащабна и покрива множество разнообразни цели, сред които неутрализиране на въглеродните емисии, отговорност към хората, развитие на етичен бизнес и мн.др. Повече за ESG стратегията на Фесто Производство разказва инж. Георги Атанасов, управител на компанията.

Като част от доказания немски концерн Festo, Фесто Производство не остава по-назад в своята социална политика и интегрира разнообразни стратегии, за да изпълни своите ESG цели. Водена от мотото „Отговорни действия и здравословен ръст през поколенията“, компанията следва някои основни принципи в разработването на своята социална стратегия и поставя фокус върху шест основни теми:

  • Защита на климата и енергийна ефективност;
  • Техническо обучение и корпоративна отговорност към образованието;
  • Производствени материали;
  • Околна среда, енергия и строителство;
  • Хората във Festo;
  • Етичен бизнес и управление.

Със своята работа по стратегията, Фесто Производство планира да постигне определени резултати. „Една от големите ни цели е неутрализиране на преките и непреките емисии на CO2, свързани с доставката на енергия в глобалната производствена мрежа на Festo – включително българския завод, до края на 2023 г.“, споделя Георги Атанасов.

За да постигне успешно целите си, производствената компания у нас има ясни цели, сред които са използване на енергия от собствени ВЕИ, а също и закупуване на CO2 неутрална зелена електроенергия. Не на последно място, дружеството непрекъснато обновява производствените си съоръжения, така че те да бъдат възможно най-енергийно ефективни и неутрални по отношение на въглеродните емисии.

Освен към опазването на околната среда, голяма част от социалната стратегия на Фесто Производство е насочена и към хората и образованието. За да развива потенциала на своите настоящи и бъдещи специалисти, компанията подсигурява базисно техническо обучение, по-нататъшна квалификация и ранна кариерна ориентация, като всичко това дружеството приема за своя корпоративна отговорност.

„За нас са важни развитието на служителите, ученето през целия живот, работата в безопасна, чиста и сигурна среда. В нашия завод програмата за дуално образование продължава, постоянно увеличаваме и годишния брой часове за обучение и квалификация на нашите служители“, коментира г-н Атанасов.

За една от своите най-големи цели, от мениджмънта на дружеството посочват развитието на устойчив и етичен бизнес. Фесто Производство постига това, усъвършенствайки и превръщайки производството си в мотивираща работна среда, която създава иновативни и енергийно ефективни продукти за клиентите на компанията. Чрез работата си, експертите се стремят да допринасят за повишаване на качеството на живот и опазване на ресурсите, а за да постигат това, те разчитат на нови технологии, иновации, знания и образование.

Не на последно място, в основата на успешната работа на специалистите от Фесто Производство стои и Етичният кодекс на компанията. Както служителите, така и ръководството са ангажирани винаги да действат справедливо и в съответствие с приложимите закони, разпоредби, стандарти и насоки, за да подсигурят устойчивото развитие както на самото дружество, така и на обществото, за което то се грижи.

Повече подробности за дейността, автоматизираните и иновативните технологии на Фесто Производство, както и за свободните работни позиции и възможностите за реализация и развитие в компанията, бихте могли да научите като посетите нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Фесто Производство 

Тагове: Festo, HR, кариера, Фесто Производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm