Алвекта: Постигането на производство от друго измерение не е Causa Perduta. С Vector е по-лесно и по-удобно от всякога

09.03.2020 г.4 мин.

 

 

 

 

 

Темповете на технологично развитие днес са толкова бързи, иновациите – толкова много, а конкуренцията – по-безмилостна от всякога. Затова бизнесът като цяло и индустриалното производство в частност са изправени пред необходимостта от коренна промяна и адаптиране към новите условия. Настъпва времето на фабриките на бъдещето. И, разбира се, като всичко ново възниква въпросът дали тази трансформация няма да е сложна, скъпа и трудна за изпълнение. Специалистите от Алвекта имат решение за дигитализиране на производствените процеси, наречено Vector, което изцяло обезпечава интегрираното информационно покритие на дейностите в индустриалното предприятие. Вижте какво разказаха от фирмата пред Инженер.bg за платформата.

 

 

„Информационната система Vector обхваща напълно потока от процеси в дадена производствена компания – от дейностите по запитвания, през договарянията и производството до доставките и т.н. Тази всеобхватност на платформата е една от главните причини все повече предприятия да преминават към прилагането на толкова иновативен дигитален продукт като Vector“, обясниха от Алвекта.

 

Фабриката на бъдещето е продукт на бързо променящите се информационни и производствени технологии. Най-често за такава се приема организация, която използва информационните технологии като свое конкурентно предимство във всички сфери на дейността си, в.т.ч. производство, бизнес процеси, маркетинг и взаимоотношения с клиенти.

 

 

Всеки производител в днешно време търси различни методи, така че да избере правилните информационни и производствени технологии, с които да реши предизвикателствата, пред които го изправят новите условя на дигиталните фабрики, и да отговори на нуждите на клиентите. Разбира се, съвкупността от възможно най-много решения ще бъде най-удовлетворяваща за голямото разнообразие от производства.

 

Именно такава е платформата Vector. Тя обхваща процеси като сътрудничество с партньори и клиенти, усъвършенстване на операциите и оптимизирането им чрез инженерната разработка, планирането и влагането на ресурси с отчитане на тяхното времево поведение, унифициране на процесите в оборотния поток и среда, гъвкаво планиране и ефективен анализ, комфортна и ползотворна среда за персонала и др.

 

„Един от най-важните аспекти е пресъздаване на процесите в единна платформа и интегрирано информационно покритие в управлението на дейностите в дадено индустриално предприятие. Vector е иновативно SaaS решение, което комбинира всичко това, и то в съответствие с концепцията за Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики“, посочиха специалистите от Алвекта.

 

 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Алвекта, pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алвекта ООД
https://alvecta.com/