АС-DC: Електромагнитни разходомери AquaMaster на ABB – нова ера в отчитането на разхода на водни ресурси

16.04.2021 г.5 мин.

Измерването на разхода на вода във водоснабдителните системи дълго време се извършваше с помощта на традиционните елементарни като конструкция и евтини като цена механични разходомери. В дългосрочен план обаче ефективността на техните сензори се понижава под въздействието на различни фактори, в резултат на което точността им постепенно намалява заради неизбежното механично износване на компонентите. Това води след себе си до съкращаване срока на нормалната експлоатация на разходомерите.

„Когато точността на измерващите устройства е от порядъка на ±2%, редовното техническо обслужване става абсолютно задължително. За разлика от механичните разходомери, електромагнитните измервателни уреди AquaMaster на компанията ABB са рентабилно решение, което се отличава с висока степен на прецизност на отчетените резултати (±0,5%), добри експлоатационни характеристики и не изисква поддръжка поради липсата на движещи се части“, коментираха за Инженер.bg от водещата българска инженерингова и търговска фирма АС-ДС, официален партньор на ABB Automation Products в България.

Постиженията в технологиите на измерване и строгите нормативни разпоредби водят и до промяна в изискванията на потребителите. Те вече търсят разходомери с по-голяма прецизност на отчитане и допълнителни функционални възможности. Освен високата степен на точност на отчетения разход, електромагнитните разходомери AquaMaster са снабдени с възможност за присъединяване на GSM модул, който позволява предаването на важна информация от отдалечени обекти чрез SMS съобщения. „Към настоящия момент в света работят десетки хиляди разходомери AquaMaster, които помагат за повишаване ефективността при измерване на разхода на вода и на управлението на водните стопанства“, допълниха от AC-DC.

Електромагнитните разходомери AquaMaster са уреди от следващо поколение, които се предлагат с типоразмери от 15 до 600 mm. „Техните отлични експлоатационни характеристики, нови възможности и удобна употреба в комбинация с рентабилната цена гарантират, че разходомерите ще продължат да бъдат предпочитан избор при измерване разхода на вода в тръбопроводи за питейна вода, в регионални системи на водоснабдяване, в големи магистрални системи и в станции за водоподготовка”, поясниха българските специалисти. „AquaMaster са разработени специално за водоснабдителни мрежи. В тази насока разходомерите са покрили и надхвърлили както техническите, така и икономическите изисквания към такъв тип устройства. Изпълненията на AquaMaster варират от цялостни решения за измерване разхода на питейна вода и фактуриране, през разпределение на водни потоци до анализ и контрол на течове и системи за напояване“, допълниха от АС ДС.

Данните за скоростта на водния поток могат да се изпращат чрез SMS/GSM/ или WITS/GPRS, така че операторите да са в състояние да локализират веднага трудни за намиране малки течове и да ги отстраняват бързо. Дистанционното конфигуриране чрез GSM/SMS или GPRS/WITS прави експлоатацията им още по-удобна.

Разходомерите AquaMaster имат три опции за захранване:

  • Захранване от мрежата с буферна батерия за работа при прекъсване на електрозахранването;

  • Работа на акумулаторна батерия;

  • Външно захранване от източник с възобновяема енергия (фотосоларна инсталация/ветрогенератор) с буферна батерия.

Електромагнитните разходомери на ABB от тази серия представляват комплектно интегрирано решение с разходомер, манометър и четирилентов регистратор на данни с GSM/SMS и GPRS/WITS комуникация. Устройствата са със системата за проверка CalMaster2 на ABB, която позволява калибриране на разходомера на място без демонтаж. Разходомерите AquaMaster са сертифицирани съгласно изискванията на OIML R49/MID.

„Прецизното измерване на разхода на питейна вода е едно от най-големите предизвикателства пред водоснабдителните дружества. Комбинацията от неточности в измерването, особено при ниски дебити, технологични прекъсвания във водоподаването, скъпият монтаж и поддръжката на мрежата, както и наличието на течове в нея налага прецизно определяне разхода на този ценен природен ресурс. Електромагнитните разходомери са оптимално решение за отчитане на сумарното потребление в даден район, както и на общия разход в жилищни блокове с много потребители, а също така са подходящи и за монтаж върху магистрални тръбопроводи на водопреносната мрежа и в пречиствателни станции“, заявиха още от АС-ДС.

Източник на снимковия материал: АС-ДС, ABB

Тагове: ABB, АС-ДС, разходомери

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

АС-ДС ООД
http://www.acdc-bg.com/