Алвекта: Vector е цялостно SaaS решение за оптимизация на предприятията чрез гъвкаво управление, контрол и прозрачност

08.05.2024 г.4 мин.

Дигитализацията навлиза все по-осезаемо в производството заради предимствата, които предоставя по отношение на функционалността и управлението на ресурсите. Софтуерните решения, внедрявани в индустриалните предприятия, наред с процесната автоматизация и роботизираните технологии, са стълбовете на дигиталната трансформация, разкриваща нови хоризонти за бизнес развитие. Възможностите за непрекъснат мониторинг в реално време, отдалечен контрол и управление, моделиране на бизнес взаимоотношения, производствени и дистрибуционни процеси, оптимизират работните процеси, предоставяйки гъвкавост, минимизирайки грешките, спестявайки време и финанси, повишавайки качеството и клиентската удовлетвореност. За да осигурят всички тези предимства на производствените компании, специалистите от новаторската софтуерна компания Алвекта разработиха цялостната информационна платформа Vector. Тя е предназначена именно лесна и достъпна дигитализация на предприятията. Повече информация за облачното решение ще Ви представим в следващите редове.

„Vector е софтуер от спектъра на т.нар. SaaS решения, използващи облачно пространство за съхранение на информацията. Внедряването на облачни услуги осигурява редица предимства за бизнеса, както и гъвкавост в абонаментните планове. В зависимост от конкретните нужди, възможностите на бизнес организацията и потребителските профили, се калкулира месечна цена за услугата, която безпроблемно се включва към бюджетното планиране“, поясниха професионалистите пред Инженер.bg.

Информационната платформа Vector позволява на предприятията да управляват сигурно и надеждно своите ресурси и процеси, да моделират партньорствата и инженерните си дейности, да намаляват грешките, да оптимизират разходите си, като същевременно гарантират прозрачност и възможност за бърза реакция в критични ситуации.

Чрез внедряването на информационната технология Vector от Алвекта в индустриалното предприятие се постига:

  • Управление на перспективите: В три взаимосвързани хоризонта – стратегически, потенциален и реален;
  • Прагматичен модел на управление: С динамично изграждане на планове, отчети и преодоляване на недопустими отклонения;
  • Моделиране на взаимоотношения с партньори: По хоризонтите и в двете части – продуктова и финансова;
  • Управление на инженерната разработка: На оборотния поток и на средата, инженерни организационно-стойностни анализи, документация, история на замени;
  • Разпределение на процесни и информационни отговорности: Между сътрудниците на предприятието посредством индивидуални задания и интеграция между тях;
  • Документално покритие на процесите: По зададени профили и източници до нивото на операциите;
  • Проследимост на управляемите обекти: Проследимост на потребности (по хоризонти), наличности и движения (вкл. по производствени маршрути) на управляемите обекти (вкл. на пари);
  • Проследимост на труда: По оператори (сътрудници и екипи) при реализацията на операциите (настройка и изпълнение);
  • Проследимост на капацитета: Проследимост на потребности (по хоризонти), наличности и използване на капацитета на работните места.

„Всички функционалности на Vector са разработени, така че да са лесни за разучаване и използване. Подбрани са така, че да гарантират максимална прозрачност на дейността и цифрова прегледност на всеки етап от процесите и всяко звено от организацията“, допълниха още от Алвекта.  

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), canva.com

Тагове: SaaS платформа, Алвекта, дигитализация, индустрия, информационни технологии, производство, софтуер, фабрика на бъдещето

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алвекта ООД
www.alvecta.com