Инженер.bg стартира специализирана рубрика за пречистване на водите за ПБН с помощта на инж. Ирина Ангелова (УАСГ)

15.05.2020 г.2 мин.

 

Скъпи читатели, колеги и експерти от водния бранш, Инженер.bg има удоволствието да Ви съобщи, че стартира нова рубрика в специализираната виртуална библиотека „Пречистване на питейни води“, която ще водим с помощта на гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” към Хидротехнически факултет на Университета по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

 

В поредица от специализирани статии, подготвени от д-р инж. Ангелова, ще разгледаме основните теоретични постановки и актуалните новости по темата за пречистване на водите, предназначени за питейно-битови нужди (ПБН). Ще дадем отговор на въпроси като:

 - Кои са основните параметри, които трябва да се следят;

 - Какви са процесите по пречистване при централно водоснабдяване;

 - Какво можем да направим, за да подобрим качеството на водата у дома;

 - Какви са тенденциите в оборудването при всички тези дейности и мн.др.

 

Очаквайте статиите – само във виртуалната библиотека „Пречистване на питейни води“ на Инженер.bg.

 

 

Източник на снимковия материал: личен архив, pixabay.com