БАВ намалява загубите на вода и повишава капацитета на ВиК операторите като партньор в проекта WATenERgy CYCLE

09.07.2019 г.4 мин.

Българска асоциация по водите е партньор в международния проект WATenERgy CYCLE, който има за цел да даде решение на транснационални проблеми, свързани с водоснабдяването на територията на Балканите и Средиземно море (BalkanMeD). „БАВ ще се включи със своя Център за професионално обучение (ЦПО). А чрез закупуване на оборудване за мониторинг и инспекция на водопроводна и канализационна мрежа и откриване на скрити течове, ще можем да провеждаме обучения за работа с оборудването, както и да демонстрираме неговите ползи върху мрежите на избрани ВиК оператори“, съобщиха за Инженер.bg от асоциацията.



По думите на специалистите основните проблеми в областта на водите, идентифицирани в района BalkanMeD, включват намаляващите споделяни трансгранични водни ресурси и необходимостта от по-бързо адаптиране към промените на климата. Ето защо в ход е проектът WATenERgy CYCLE, а очакваните резултати от него са:

 - Повишаване нивото на използване на иновативни технологии по отношение на климатичните промени и общата ефективност на управлението на водите, включително енергийната ефективност;

 - Намаляване на неносещата приходи вода (НПВ) чрез въвеждане на мерки като управление на налягането, откриване на скрити течове и др.;

 - Увеличаване на капацитета сред ВиК специалисти и други инженери, свързани с общата тема за по-разумно, пестеливо и енергийно-ефективно използване на водните ресурси.


Доказаната експертиза в провеждането на обучения на Центъра за професионално обучение към БАВ е причината да сме сред партньорите в тази международна инициатива“, коментираха от асоциацията. „Закупуването на специализирано оборудване ще ни помогне да изпълним пълноценно дейностите по проекта. А нашето желанието е след приключване на проекта апаратурата да продължи да се използва и от други ВиК оператори, подпомагайки ги в обща цел – намаляване загубите на вода и повишаване на енергийната ефективност“, заявиха още от асоциацията.


А ето и в какво се изразява пилотната дейност по проекта:



Стъпка 1: Инсталиране на преносим ултразвуков разходомер на входа на предварително определена зона, както и на логери за регистрация на шум и налягане в определена местност, като на следващ етап данните от тези уреди ще бъдат анализирани.


Стъпка 2: На база обработената информация ще се избере конкретен участък с наличието на потенциални аварии. Там ще бъде демонстрирано използването на апаратура за тяхната точна локация, включваща корелатор и земен микрофон за точно локализиране на течове.


Стъпка 3: На вход ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) ще бъде инсталиран разходомер за измерване нивото на отпадъчните води. Ще бъде инспектиран и участък от канализацията с помощта на специализирана камера.



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Националните фондове на участващите страни.


Източник на снимковия материал: БАВ, pixabay.com