Инженер.bg, съвместно с инж. Светослав Влашки, ще дискутира тенденциите в хладилните и термопомпени системи

24.01.2017 г.3 мин.

Уважаеми приятели, колеги и читатели на Инженер.bg!


Снежната виелица затрупва всичко навън, но не и желанието на Инженер.bg да бъде ваш доверен партньор, отговаряйки на потребностите от актуална и полезна информация. Щастливи сме да обявим началото на най-новата ни рубрика “Хладилни системи“, която ще списваме специално за вас заедно с доказания специалист по хладилни и термопомпени системи инж. Светослав Влашки!


Целта на рубриката е да запознае читателите с най-характерните технически проблеми, свързани с хладилните и термопомпените системи, последствията от тях и как те биха могли да бъдат предотвратени.


Авторът на рубриката инж. Светослав Влашки е второ поколение специалист по хладилни и термопомпени системи и притежава повече от десет години професионален опит. Завършил е с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет - София. Стипендиант е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Понастоящем инж. Влашки е асистент и докторант в катедра „Топлинна и хладилна техника“ на ТУ-София. През досегашната си професионална практика г-н Влашки участва в множество академични и приложни проекти, свързани с проучване, разработване, диагностика и анализ на хладилни и термопомпени системи. Работи като консултант и осъществява технически контрол за едни от най-големите български и чуждестранни фирми. Провежда обучения по хладилна техника и хидравлика в ОВиК системи.

 

В новата ни рубрика ще бъдат разгледани конкретни примери от практиката, методите за идентифициране и анализ на различните технически проблеми и мерки за тяхното отстраняване. Рубриката ще засегне основните инженерни принципи, които стоят зад тези проблеми и чието познаване е необходимо за по-добро разбиране и възможности за по-ефективно решаване на проблема. Ще бъдат разгледани добрите практики при експлоатацията и поддръжката на хладилни и термопомпени системи.Тези и още много други интересни теми, очаквайте скоро в нашата най-нова рубрика!


Източник на снимковия материал: Инженер.bg, личен архив на инж. Светослав Влашки