Инфрачервено отопление на Schwank внедри Ви Ей Си България в самолетен хангар на ХЕЛИ Ер - САУ

08.05.2014 г.4 мин.

Принципът на разпределение на топлинната енергия при инфрачервеното отопление, даващ възможност за директно отопление на хората в работната зона, го превръща в оптимално техническо решение за помещения с висок таван. Такива са производствените халета, самолетните хангари, складовите бази, стадионите, както и откритите пространства. Затова и Ви Ей Си България залага на реализацията на инфрачервена система за отопление, базирана на двустъпални инфрачервени газови нагреватели Infra Schwank 50L-2, в самолетния хангар на ХЕЛИ Ер - САУ на Летище София -Север.

 


Ифрачервение излъчватели са с вградена керамична плоча - патент на Schwank

В самолетния хангар са инсталирани четири двустъпални инфрачервени газови нагреватели Infra Schwank 50L-2 на водещия немски производител на системи за инфрачервено отопление Schwank. „Моделът Infra Schwank е с тъмни ифрачервени излъчватели, които благодарение на вградената в тях керамична плоча, патент на Schwank се характеризират с оптимално разпределение на топлината, дълъг и ламинарен пламък, чисто и безвредно изгаряне, висок КПД, малък разход на газ и ниско ниво на шума. "Тези техни характеристики ги правят едно от най-подходящите решения за отопление на подобни помещения”, коментират своя избор колегите от Ви Ей Си България.


„При инфрачеревните излъчватели Infra Schwank се наблюдава оптимизация на характеристиката на газовата горелка, както и прецизност на газовъздушната смес, тъй като не се образува турбуленция и съпротивление на потока. Пламъкът е с цилиндрична форма и дължина, съобразена с дължината на нагревателя. Нагревателят се отличава с много икономична работа”, допълват от Ви Ей Си България.


 

Горелките са инсталирани във водоустойчиви боксове

от неръждаема ламарина, произведени в Schwank, които гарантират нормална работа на горелките при различни атмосферни условия.


"При монтажа на горелките са взети предвид изискванията на наредбата за пожарна безопасност. Газовите горелки и цялата газова инсталация са монтирани извън самолетния хангар", поясниха от Ви Ей Си България.


Височината на монтаж на инфрачервените излъчватели е съобразена с осигуряването на възможност за ремонт на летателна техника с високи габарити. „Разстоянието между най-високата част на хеликоптер или самолет до нагревателните е съобразена с изискванията на завода-производител за минимални разстояния пред газовите нагреватели”, допълват от Ви Ей Си България.


При изчисляване на разположението и интензивността на ифрачервeното газово отопление са използвани програмните продукти на немския производител.

 


„При внедряването на отоплителната система имаше възможност да се реализира автоматично регулиране на температурата в производственото хале. Имайки предвид, обаче, необходимостта от зоново управление на температурата се спряхме на ръчно управление на двустепените горелки. Също така, схемата на свързване не позволява грешно подаване на команда за включване на втора степен”, поясниха от Ви Ей Си България.


Управлението на двустепенните горелки е ръчно

Захранването с природен газ се осъществява чрез инсталация за компресиран метан. Използва се редуциращо табло за намаляване на налягането от 200 bar до 4 bar, както и табло за втора степен редуциране на налягането на компресирания метан от 4 bar на 300 mbar.


Работното налягане в газовата мрежа е 300 mbar.

 

Източник на снимков материал: Ви Ей Си България.

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ви Ей Си България ЕООД
http://www.vacbulgaria.com/