Ви Ей Си България: Система на Schwank осигурява икономии на енергия в завод на ArcelorMittal

30.05.2016 г.5 мин.


Групата ArcelorMittal е най-големият производител на стомана и една от стоте най-големи корпорации в световен мащаб. Тя е водещ доставчик на стомана за всички основни пазари, включително автомобилостроене, строителство, битова техника и опаковане. ArcelorMittal присъства в над 60 държави. „Когато възниква необходимост от оптимизиране на разходите за отопление в полския завод на компанията, изборът е немският производител Schwank“, информираха за Инженер.bg от доказаната българска инженерингова фирма Ви Ей Си България, която предлага и влага техническите решения на Schwank у нас в изпълняваните от нея проекти.


Най-големият производствен комплекс за стомана в Полша се намира в областта Силезия, близо до град Катовице. В него работят над 4000 човека, а годишният му капацитет е 5 милиона тона стомана. Той разполага с 3 доменни пещи, 2 инсталации за валцуване и 3 линии за непрекъснато леене на стомана, както и със своя собствена електроцентрала. Произведената в завода стомана се използва основно за релсови превозни средства, конструкционна стомана за строителството, оборудване за машиностроенето и автомобилната промишленост.


По отношение на технологичните решения и системи за управление на процесите, този металургичен гигант е признат за един от най-модерните в целия свят. Поради размера на сградите, отоплителната  система трябва да е в състояние да покрие големи височини по икономичен начин, осигурявайки комфорт и бърза реакция при резки промени в температурата на външната среда.


Гъвкавостта на отоплителната система е от голяма важност

Стремежът на ArcelorMittal е към постигането на по-големи производствени обеми с по-малко енергийни ресурси, влагани в производствения процес. Ключов критерий в анализа е индексът за енергийна устойчивост. Този показател се използва, за да се опишат всички консуматори на енергия, включително на системата за отопление.


Няколко години преди внедряването мениджърският екип започва да търси високоефективна система, с която да замени остарялата си централа за парно и водно отопление. Ефективността на системата и възможностите за поддържане на различни температури в отделните сгради и зони на промишлената площадка са основни критерий. „При наличието на отделни работни зони, които изискват поддържането на различни работни температури по време на отделните технологични етапи на производствения процес, гъвкавостта на системата е от първостепенно значение“, поясниха от Ви Ей Си България.


Повече от 72 лъчисти нагревателя отопляват работните зони

След продължително търсене е взето решение да бъде избрана система за отопление Schwank, която се характеризира с висок коефициент на излъчване и нисък въглероден отпечатък (б.ред. това е общото количество емисии на парникови газове, които се отделят от организация, продукт или процес). Определящо предимство са и възможностите на лъчистото отопление да затопля директно хората и предметите, както и това, че осигурява бързо и ефективно комфорт на работа основно в работните зони, а не в целите огромни помещения.


„От момента на нейното внедряване отоплителната система на Schwank поддържа зададената температура през цялата година съобразно минималните допустими отклонения в стойностите, дори през няколко сурови зими. От Schwank са доставили над 72 индивидуални лъчисти нагревателя, както и контролер ThermoControl Plus за индивидуално управление на зоните за отопление“, коментираха от Ви Ей Си България.


Постигнатата икономия е в размер на 52%

Металургичният комплекс на ArcelorMittal в Полша разполага с гъвкава отоплителна система с независимо управление на всички отделни зони за отопление. Системата е проектирана, така че да позволява лесно поддържане на нивата на комфорт в многобройните и различни сгради на промишлената площадка.


„Постигнатата икономия на енергия е от над 52%, благодарение на което възвращаемостта на инвестициите е достигната за почти 2 години“, подчертаха от Ви Ей Си България, а в заключение добавиха, че г-н Анджей Тшина, ръководител „Поддръжка“ на завода за стомана е дал висока оценка на постигнатото енергоспестяване и качеството на  техниката на Schwank”.


Източник на снимковия материал: Ви Ей Си България, Schwank