Siemens: Информационното моделиране на сгради (BIM) е отговор на днешните предизвикателства в строителството

18.10.2016 г.6 мин.


В същността си информационното моделиране на сградите е еквивалент на дигитализация на строителната индустрия. BIM (Building Information Modeling) е цифровизиран процес на проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, който съществено увеличава производителността в строителния браншразказаха за Инженер.bg от Сименс, направление Сградни технологии. Той обединява цялата информация за една сграда – архитектурна, конструктивна, технологична и финансова, като проследява всички взаимовръзки и зависимости, а също така позволява разглеждането на сградата като един цялостен обект“, допълниха още от компанията. 



Днес строителните проекти са изправени пред множество предизвикателства и трудности: инциденти на строителните площадки, несъобразени графици и разходи, неудовлетворително качество и грешки в проектирането, както и неточни и непълни планове и липса на сътрудничество. Затова бъдещето на строителството е в цифровизацията, която предлага комплексен подход, свързващ всички участници в проекта, категорични са българския офис на Сименс, Сградни технологии. Резултат от този подход са ясни структури, ефективни процеси, намалени разходи, съкратено време на изграждане и повишено качество по време на целия жизнен цикъл на сградата. 


Siemens има богат опит в цифровизацията, въвеждайки, подпомагайки и насърчавайки дигитализацията в различни отрасли на индустрията. Оптимизацията на процесите, данните и инструментите е от особена важност за повишаване качеството и за намаляване на времето и разходите за реализация на проектите. Освен опита в цифровизацията, компанията има и уникален цялостен поглед, което е съществено предимство за реализирането на комплексното информационно моделиране BIM. Продуктите, решенията и услугите на Siemens са съобразени с пълния жизнен цикъл на сградата, както и с различните потребители, енергийни източници и използвани софтуерни и хардуерни продукти, споделят още от компанията. 



Как работи BIM? Информационното моделиране на сградата не е софтуерен продукт или синоним на 3D CAD. BIM е еквивалент на дигитализация на строителството. Процесът на информационно моделиране има четири основни принципа: 

  •  - Изготвяне на модел: Това е метод с по-голяма ефективност – първо се създава цифровият модел, след това се извършва същинският строителен процес. Това води до по-добро сътрудничество, ранно отстраняване на грешки и проблеми, както и до по-бързо реално строителство с по-малко грешки; 

  •  - Едновременно проектиране и изграждане: Всички ангажирани в проекта страни участват в планирането, като по този начин промените се правят в модела и се избягват скъпо струващи и забавящи строителството модификации в процеса на реалното изграждане; 

  •  - Еднократно генериране на данни за обекта: Много по-ефективно е да се инвестира повече време в създаването на прецизен план, отколкото да се преоразмерява в процеса на строително-монтажните работи; 

  •  - Валидно за целия жизнен цикъл на сградатаДнес фокусът на BIM е основно върху проектирането. Но информационното моделиране има също толкова важно значение и за целия експлоатационен срок на обекта. Създаденият модел с данни улеснява обслужването, поддръжката и извеждането на сградата от експлоатация. 



Със своята широка гама от продукти, предназначени за BIM планиране, Siemens въвежда своите клиенти в бъдещето на строителството. Данните за информационното моделиране на продуктите на Siemens се съхраняват в иновативния REVIT формат. Те могат лесно и бързо да бъдат изтеглени и използвани или да бъдат конвертирани в стандартен IFC формат. 


Предимства на BIM: 

  •  - До 10% икономии на бюджетни средства благодарение на засичането и управлението на потенциални проблеми чрез BIM; 

  •  - До 9% намаляване на оперативните разходи; 

  •  - До 3.5% повишена ефективна заетост; 

  •  - До 40% намаляване на извънбюджетни поръчки; 

  •  - До 7% намаляване на времето за изпълнение на проекта. 



"BIM позволява предварително изготвяне на конструкции и оптимизиране на графиците им за монтаж, намалява рисковите ситуации и подобрява безопасността при изграждане на строителните обекти", заявиха в заключение от българския офис на Siemens, направление Сградни технологии. 


Повече информация за Сименс ЕООД, направление Сградни технологии, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Сименс ЕООД, направление Сградни технологии

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Сименс ЕООД, направление Сградни технологии
www.siemens.com/bg/bg.html