Инж. Светослав Влашки: Измерване и анализ на работните параметри на хладилни системи – част 3

15.09.2017 г.4 мин.

За да се анализира правилно поведението на една хладилната система, на първо място е необходимо всички измерени работни параметри да си съответстват във времето. Това не е възможно, ако се използват конвенционални манометри и термометри. За тази цел на практика е задължително използването на съвременни специализирани електронни уреди, поясни за Инженер.bg маг.инж. Светослав Влашки, асистент и докторант в катедра „Топлинна и хладилна техника“ към ТУ – София.


Инж. Светослав Влашки


За да се получи необходимата информация, при измерване трябва да бъдат спазвани следните основни правила:

- Измерените работни параметри да си съответстват във времето;

- Измерването да има достатъчна продължителност, за да се обхване динамиката на хладилната система;

- Системата да е поставена в реални работни условия или възможно най-близък до тях работен режим;

- Да бъдат отчетени и доколкото е възможно да се изолират всички неконтролирани външни фактори.

 

Всички особености при измерване на работните параметри в една хладилна система не могат да бъдат обхванати в настоящата рубрика. Ето защо, ще бъде представен пример, чрез който се демонстрира основната идея при провеждане на измерването.

 

Измерване на подохлаждането

Често при измерване на подохлаждането уредът отчита стойност от 1 - 2 K. Грешката, която се допуска, е, че тази стойност се приема за допустима т.е., че е налице подохладена течност на входа на регулиращия вентил. В действителност обаче, когато в течностния тръбопровод има наличие на относително малко количество пари – от 5 до 20%, температурата на тръбопровода е равна на тази на течността. Причината е по-интензивният топлообмен между течността и стената на тръбопровода. Като резултат се измерва подохлаждане, когато на практика в регулиращия вентил постъпва двуфазна смес. При наличие на наблюдателно стъкло в течностния тръбопровод на системата е лесно физически да се установи наличието на пари, но, когато такова липсва, това представлява съществена трудност.


 

Практическо правило: Измерено подохлаждане, по-малко от 2K, означава наличие на пари!


Анализ на резултатите

Поради многообразието от конфигурации и комплексното устройство на съвременните хладилни и термопомпени системи, подходът при анализ на конкретна система трябва да бъде строго индивидуален. В рубриката, през следващите месеци, ще бъдат разгледани различни комбинации от работни параметри, съответстващи на характерни технически проблеми.

 

 

В следващ материал на Инженер.bg през експертния поглед на г-н Светослав Влашки в рубриката ни Хладилни системи“, очаквайте коментар по темата „Недостиг на хладилен агент“.

 

Източник на снимковия материал: Инж. Светослав Влашки