Метал Ин изпълни проект за ресурсна ефективност при галванизация и прахово боядисване с помощта на ОПИК

23.07.2020 г.4 мин.

  


Българският производител на метални изделия Метал Ин ЕООД изпълни поредния си мащабен проект за съвременно оборудване. Този път инвестицията бе в ресурсоефективна галванизация и прахово боядисване. Тя се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ като пилотен проект и демонстрационна инициатива за ефективно използване на ресурсите, съобщиха за Инженер.bg от компанията.Метал Ин ЕООД произвежда метални елементи за машиностроенето и автомобилната индустрия, медицинско и електрическо оборудване, тръбни конструкции, механизми за мебелната промишленост, стойки за велосипеди и други метални изделия по поръчки на фирми от Германия, Швеция, Холандия, Италия и Франция.


В последните години фирмата изнася все по-голяма част от продукцията си, като през 2019 г. износът достига почти 70%, а бизнесът се разраства всяка година с между 10 и 20% в изражение на оборота.


„Една от основните причини за успеха е реинвестиране на печалбите в металообработващо оборудване през всичките осемнадесет години от основаването на дружеството. Лазери, абканти, щанци, стругове и фрези са доставени от световни лидери като Трумф и Мазак“, разказаха от Метал Ин.


Последната и значима по размер инвестиция е в ресурсоефективна галванизация и прахово боядисване. По проекта са изпълнени линия за алкално електролитно поцинковане (галванизация) на стоманени изделия, предназначена за заварени конструкции, както и система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване на метални изделия. Целта на инвестицията е да се извършва поцинковане и боядисване при значителни икономии на основни суровини и спомагателни материали. Поцинковане и прахово боядисване ще се извършва при минимално за процесите време на единица продукция, което ще доведе до увеличаване на общата производителност.


„Инвестира се в технологии, при които бракът да е минимално възможният за този тип процеси, именно да не се налага премахване на дефектното покритие и повторно поцинковане, да се намалят металните отпадъци, т.е. да се избегне разпиляването на ресурс“, посочиха от Метал Ин. „Технологията оптимизира използването на натриева основа, обезмаслител и пасиватор в процесите на поцинковане и прахово боядисване, които представляват опасни химични вещества. Ще се постигне постоянно високо качество на покритието от цинк и прахова боя според най-високите изисквания на клиентите по международни стандарти за издръжливост на покритието“, посочиха още от българското дружество.


Наред с икономическите ефекти, реализацията на проекта ще окаже положително влияние и върху околната среда, включително намалени емисии на предприятието и предотвратяване на отпадъци.


Основният търсен ефект от проекта, финансиран по процедура на ОПИК BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, е повишаване ефективността на производствените разходи чрез намаляване ресурсоемкостта и отпадъците паралелно с повишаване на производителността.


За контакти:

Фирма: Метал Ин ЕООД

Адрес: Пловдив, ул.Асеновградско шосе №1
Телефон: 032/ 63 11 42
Е-mail: office@metalin.bg

 

Източник на снимковия материал: Метал Ин