С информационната система Vector от Алвекта процесите в индустриалното предприятие се управляват лесно

24.01.2020 г.5 мин.

Какви са предимствата на технологиите и в полза ли са на естествения интелект? Разговаряхме със специалистите от водещото българско дружество Алвекта, които споделиха как колаборацията между двете създава нова добавена стойност. „Нашето виждане за ефективността на една информационна система е именно способността ѝ да допринася за развитието на естествения интелект, който всъщност е водещ и стои в основата на всичко, а продуктивността и ефективността на свой ред се явяват негово следствие. Главната ни цел и мисия чрез платформата Vector е да търсим начини за неговото подпомагане“, коментираха за Инженер.bg от Алвекта.


 

Какво представлява Vector?

 

Vector е платформа за изграждане на единно информационно пространство в рамките на индустриалното предприятие, което обхваща всички работни потоци, включително разходния поток и оборотния поток в продажбите, в производството и в доставките. Vector прави възможно лесното управление на всичко, свързано с обслужването, и изобщо съществуването и експлоатацията на цялата среда и на всички процеси. Например управление на инвестиционния поток, на проекти, на развитието, на инвестициите и на финансовия поток, който се захранва от продажби или от кредитиране и съответно се усвоява за доставки, за разходи и инвестиции.


 

Инженерната разработка – ключов момент във функционирането на индустриалното предприятие

 

„Основен функционален принцип, който сме заложили при разработката на Vector, е да мултиплицираме естествения интелект. Като ключов момент тук се явява управлението на инженерната разработка. Напредъкът в областта на управлението на техническата среда до голяма степен зависи от инженерните решения и научната разработка се явява най-тясното място в едно предприятие, независимо дали говорим за текущ обичаен оборотен поток или за реализация на проектите“, поясниха от Алвекта.

 

Vector дава възможност в рамките на инженерната разработка да се заложи как се създава стойност и как се управлява, като освен това непрекъснато се прави навременен анализ с какви ресурси разполага предприятието. Ако те са в рамките на реализацията, се проследяват отново всички необходими отклонения, като се поддържа и диалог в реално време между производството и инженера, който отговаря за този продукт, със запазване на цялата история на измененията и замените.

 


От изключително значение е как инженерът разработва съответните операции с всички техни компоненти. Целта е в необходимия момент, тогава, когато сме планирали да реализираме дадена операция, да се срещнат всички елементи на потока и на средата в.т.ч. чертеж, документация, инструкции за настройка на CNC програми и всичко останало, което има отношение към момента на планиране на операцията.

 

Целият инженерен път минава чрез планиране в системата Vector. Известна е отговорността на разработчика във всеки момент на инженерната разработка и не на последно място – във всяка една инженерна разработка се извършват организационно-стойностни анализи, които дават параметрите на всяка задача по операции, по цехове, по разполагаем капацитет от човешки ресурс на реализацията на тази разработка, в зависимост от това дали има назначения, планирани отпуски и др.

 

„На практика, към момента на извършване на планираната операция работникът отива в организационния център, получава всички организационни задания, инструкции и чертежи за неговата операция, както и документ за това какви замервания на качеството трябва да извърши в края на своята операция и всички инструменти, които следва да бъдат приложени“, обясниха в заключение от дружеството.


 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материалАлвекта

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Алвекта ООД
https://alvecta.com/