Т и Д Инженеринг: „Качеството на нашите продукти и услуги е удостоверено със съответните сертификати“

30.04.2020 г.4 мин.

   

In Macedonian   In Romanian   In Serbian

 

Основана през 2004 г., доказаната българска фирма Т и Д Инженеринг фокусира своята дейност върху инженеринга в областта на енергетиката, електротехниката и електрониката, предлагайки услуги по проектиране и производство. „Портфолиото ни е изключително разнообразно – от изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери и средства за автоматизация, до проектиране на подстанции, реконструкция и модернизация на кранове. За да гарантираме високото качеството на предлаганите от нас конкурентоспособни решения, разполагаме със съответните сертификати и удостоверения“, информираха за Инженер.bg от Т и Д Инженеринг.

 

 

Дейностите на българското дружество включват още настройка и програмиране на PLC и SCADA системи, производство на специализирани контролери и необходимото за тях програмно осигуряване, както и разработка на специализиран софтуер. Компанията е специалист и в областта на електромонтажа, панел билдинга и сервиза, предлагайки услуги по изчисляване на токове на късо и земно съединение, енергийно натоварване на различни промишлени обекти, настройка на релейни защити, избор на силова и контролна апаратура.

 

 

С цел повишаване качеството на обслужване на своите клиенти и предоставяне на конкурентоспособни продукти и услуги, Т и Д Инженеринг разполага с внедрена система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001. Сертифицирането на дружеството е проведено съгласно процедурите на TUV CERT за одит, сертификация и контролни одити. „Прилагаме системата за контрол на качеството в областта на проектирането, производството, доставката, монтажа и поддръжката на съоръжения и системи за контрол и управление на обекти и процеси в енергетиката и индустрията“, обясниха от фирмата.

 

ТиД Инженеринг притежава също и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите. Съгласно документа, доказаната българска компания може да изпълнява строежи трета група от енергийната инфраструктура. Обхватът на дейностите на дружеството включва още строежи от втора и трета категория на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

 

 

Не на последно място, Т и Д Инженеринг разполага и с удостоверение за вписване в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност. Компанията е регистрирана като лице, извършващо дейностите „Поддържане, ремонтиране и преустройване на портални кранове“.

 

Повече информация за Т и Д Инженеринг ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг, pexels.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
http://www.tid-engineering.bg/bg/