Коректори за природен газ от ново поколение – производство на Унисист Инженеринг

20.07.2020 г.5 мин.

In Macedonian   In Romanian   In Serbian

Българската фирма Унисист Инженеринг е специализирана в разработката и производството на уреди и системи за автоматизация, основани на съвременна елементна база и на използването на модерни технологии. Компанията се е утвърдила като желан партньор на големите промишлени предприятия в България, сред които Булгартрансгаз, АЕЦ Козлодуй, Лукойл Нефтохим и др. Богатото портфолио на дружеството включва различни модели коректори на природен газ. „Коригиращите устройства, които разработваме са предназначени за корекция на разхода на природен газ по температура, налягане и състав на газа. Продуктите, които предлагаме са или от одобрен тип или с оценено съответствие по Директива 2004/22/ЕO“, обясниха специалистите от компанията за Инженер.bg.


Коректор за природен газ CF500 с вграден GSM

 

CF500 е ново поколение коректори за природен газ с възможност за комуникация с други устройства и предаване на данни чрез портове RS485 или GSM. Той е коригиращо устройство за обем на газ тип 1, което може да бъде конфигурирано като T, PT или PTZ коректор.


CF500 изчислява обема на газа при базови условия, въз основа на обема при условията на измерване, температурата, налягането и състава на газа. Информацията за обема постъпва на нискочестотен вход, който може да бъде свързан с всеки съвместим разходомер за газ, предоставящ тази информация.

 

Уредът се захранва номинално с вътрешна батерия 3.6 V DC (17 Ah). При работа с GSM комуникация се монтира допълнителна вътрешна батерия 4.5 V DC. Ако се работи с RS485 комуникация се използва външен захранващ и бариерен блок CF500-POW, осигуряващ захранващо напрежение 12 VDC и защита на комуникационните линии. Уредът се предлага и във вариант без комуникационни портове.

 

Коректорът за природен газ CF500 е одобрен по европейската директива MID и стандарта EN 12405-1/A1 и може да се използва за търговски плащания при сделки с газове. Отговаря на следните директиви:

 

 - 2004/22/ЕО Директива за измервателните уреди, MID;

 - 94/9/ЕО Директива за потенциално експлозивна атмосфера, ATEX.


Коректор за природен газ CF600G

 

Коректорът CF600G6 e предназначен за коригиране разхода на природен газ, измерван посредством различни трансмитери за разход (турбини, ротационни, ултразвукови, бленди и др.), като извършва автоматична PTZ корекция по температура, налягане и състав на газа.

 

За свързване на трансмитери за налягане или температура, както и за директно свързване на термосъпротивления, коректорът използва аналогови входове с вътрешно захранване, грешка < 0.05% и честота на сканиране 250 ms.

 

Всички входове на преобразувателя са галванически разделени от микропроцесорната част, аналоговия изход и серийните интерфейси.

 

Входните вериги за измерване покриват техническите изисквания на БДС EN 60079-0 и БДС EN 60079-11 по отношение на собствена безопасност на електрическата верига – протокол №168/31.10.2005 г. на изпитвателен център “Минпроект” ЕАД.

 

Коректор на разхода на въздух US203–1F

 

„Коректорът US203–1F е специализирано устройство, разработено за целите на автоматизацията на технологичните процеси. Притежава два аналогови входа и един аналогов изход. На единия вход се подава сигнал за температурата на въздуха, а на втория – сигнал за моментния разход. Измерените по двата входа сигнали се мащабират, след което разходът се коригира по температура и стойността му се извежда на аналоговия изход“, поясниха в заключение от Унисист Инженеринг.

 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Унисист Инженеринг ЕООД
http://www.unisyst.bg/index_bg.html