Трейс Ипома: „Стремим се към енергийно ефективно и екологосъобразно производство на пластмасови изделия“

07.05.2020 г.5 мин.


Трейс Ипома е българска компания, част от семейството на Thrace Group, специализирана в два сегмента: шприцоване под налягане и  термоформоване за производство на еднократни пластмасови опаковки за различни индустриални сектори. Една от основните цели на фирмата е да трансформира производството си в съответствие с т.нар. „кръгова икономика“, която представлява модел на производство и потребление, ограничаващ отпадъците до минимум. „Развивайки дружеството, внедрихме много нови технологии, системи и производствени методи, с които да създаваме изделия с по-малък грамаж, за да намалим суровините, които използваме, и да ограничим въздействието върху околната среда“, споделиха от компанията за Инженер.bg.„Реалистично погледнато, пластмасата е материал, който в много от приложенията си не може да бъде заменен просто защото не съществува друг подходящ, с който конкретно изделие да се произведе. Разбира се, съществува проблемът със замърсяването, чието единствено решение е в рециклирането. В този случай е важно да бъде направена такава организация, при която пластмасовите отпадъци да се събират, да се рециклират и да се влагат отново, което ще допринесе за повторното използване на суровините и ще ограничи употребата на заместители. Трейс Ипома работи усилено в тази посока“, заяви инж. Александър Павлов, технически директор на компанията.


Г-н Павлов застана пред екипа на Инженер.bg и сподели интересни факти за рубриката „Един работен ден на...“. Как отговори на въпросите, които му зададохме, прочетете ТУК.

 

Българското дружество се стреми да намали в максимална степен и енергията, която консумира. В рамките на около 10 години са предприети и реализирани сериозни мерки, благодарение на които потреблението на енергия е намалено с около 30-40 %. Стратегията за енергийна ефективност обаче продължава своето развитие, като предстои монтажът на фотоволтаици върху покривите. Така част от електричеството, което се консумира, ще бъде  добито от възобновяем източник.Предприятието е внедрило и система за енергийно регулиране. Тя мониторира основните консуматори на енергия, като схематично могат да се видят всички отдели заедно с основните консуматори – например печатни машини, линии за сгъстен въздух, машини за охлаждане, осветление и други по-дребни консуматори, събрани под една „шапка“. „Има възможност да се следи консумацията на всяка машина в реално време и да се събира информация, която по-късно специалистите разчитат и обработват. Създават се доклади, чрез които се документира поведението на оборудването с монтирани измервателни устройства. Информацията се анализира и на базата на събраните данни се определя как се променя консумацията на електроенергия, каква е причината, предприетите до момента мерки дават ли резултат и се взема решение как може да се направи оптимизация“, разясни инж. Павлов.


Трейс Ипома осигурява множество възможности за професионално развитие. Следете актуалните свободни работни позиции в микросайта на компанията в Борса.bg!

 

„Предстои ни такава система да бъде въведена и по отношение потреблението на вода. Идеята да наблюдаваме консумацията на водни ресурси се зароди от това, че понякога се получават аварии или скрити течове, вследствие на които търпим сериозни загуби. След като сме наясно каква е реалната консумация на вода, в момента, в който някъде се появи завишаване на количеството, системата алармира и ни позволява да открием бързо проблема и да вземем мерки“, добави в заключение той.


 

Повече информация за Трейс Ипома АД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материалТрейс Ипома, Инженер.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Трейс Ипома АД
https://www.thracegroup.com/bg/bg/companies