Ейч Ай Инженеринг: Пожароустойчиви шинопроводи Impact на Megabarre – съвременна алтернатива на кабелите

16.06.2020 г.9 мин.

   


Магистралните шинопроводи Impact на Megabarre са проектирани за пренос и разпределение на електроенергия в електроразпределителни съоръжения ниско напрежение. Типични примери са свързване на трансформатори към електроразпределителните табла или на отделни електроразпределителни панели един с друг, както и за пренос и разпределение на електрозахранване в промишлени, търговски и административни сгради. „Шинопроводните системи Impact се предлагат в две изпълнения: с алуминиеви проводници за номинален товар от 400 A до 4000 A и с медни проводници за номинален товар 630 A до 5000 A“, информираха за Инженер.bg от фирма Ейч Ай Инженеринг, доказана българска инженерингова компания за проектиране и доставка на оборудване в сферата на електрозахранването.Характеристиките на изпълнението с алуминиеви проводници са валидни за експлоатация при максимална температура на околната среда (б.ред. среднодневна температура) от 40 °C, докато за медните проводници са за максимална температура на околната среда 50 °C (б.ред. 55 °C, ако се използват изолатори от клас F/155 °C). По заявка се предлагат конфигурации за по-висока температура на околната среда.


Благодарение на корпуса от екструзионен профил, произведен от алуминиева сплав, който дава на продукта висока механична якост и стабилност на конструкцията при значително намалено тегло, стандартните изпълнения на шинопроводите могат да се използват в зони с неблагоприятни климатични условия или на места, където се изискват ниски показатели за индуцираното магнитно поле. Такива са помещенията с много електронни компоненти.

 

Стандартният шинопровод се предлага в изпълнение 3P+N+PE, като неутралният и фазовият проводящ елемент имат едно и също сечение, а напречното сечение на заземителния елемент (Pe-корпус) е по-голямо от сечението на фазовия. В зависимост от натоварването, неутралните и фазовите проводници могат да бъдат от една или две шини, като при изпълнението с две шини се осигурява електрическа проводимост за всеки проводник във всяка точка на свързване на шините.

 

Предлагат се и изпълнения 3P+N+Fe/2+Pe със специален заземителен проводник с напречно сечение 50% от това на фазовия; изпълнение 3P+N+Fe+Pe със специален заземителен проводник с напречно сечение, равно на напречното сечение на фазовия (изолиран), както и изпълнение 3P+2N+Pe с напречно сечение на неутралния проводник, равно на 200% от напречното сечение на фазовия. Алуминиевите проводници имат по цялата си дължина галванично покритие от калай, докато по заявка медните проводници могат да бъдат с галванично покритие от калай или сребро. Стандартното изпълнение на шинопроводната система Impact е с цветно покритие RAL 7037.

 

„Шинопроводите Impact са изработени чрез използване на „сандвич“ технологията Compact, която осигурява висока степен на компактност. Проводниците са разположени по такъв начин, че между тях не остава празно пространство, а абсолютната изолация се осигурява чрез използване на обвивка от несъдържащ халоген полиестерен материал (б.ред. с работна температура до 150 °C или 155 °C)“, поясниха от Ейч Ай Инженеринг. Тази технология гарантира надеждна експлоатация на шинопроводите, без да води до съществено понижение на напрежението, дори при високи стойности на токовото натоварване и пренос на дълги разстояния. Стандартната степен на защита е IP55 (б.ред. по заявка може да бъде IP66 само за преносни линии без разклонителни кутии). За инсталациите на открито се използва допълнителна защита (екраниране).


 

Електрическото свързване се постига чрез моноблокова система с един или повече болтове – количеството зависи от номиналния ток на натоварването, и осигурява електрическата непрекъснатост на цялата верига. Саморазрушаващите се болтове са с две глави: първата глава се използва за монтажа (счупва се при въртящ момент 85 Nm), който не изисква специални инструменти, а втората глава се използва за бъдещи дейности за проверка и поддръжка. „Правилният монтаж се потвърждава визуално от червен картонен маркер между главите. Механичното свързване се постига, когато капаците на съединенията са окончателно монтирани, като по този начин се гарантира степента на защита. Наличната блокировка на капаците не позволява завършването на механичното преди да е извършено електрическото свързване. Така свързаният моноблок не се нуждае от никаква поддръжка“, допълниха от Ейч Ай Инженеринг.


 

Все повече се увеличава търсенето на инсталации с шинопроводни системи за обществени места като болници, театри, банки, училища, както и за сгради с високо строителство, кораби и в кули на ветрогенератори.


„Със серията Impact Megabarre предлага шинопровод, готов за използване във всякакви инсталации, инвестирайки в технологичния производствен процес, материалите, сервизирането и сертифицирането“, коментираха от HI Инженеринг.Предимства на шинопроводите Impact:


 •  - Възможност както за паралелен, така и за перпендикулярен спрямо земната повърхност монтаж на шините, без това да се отразява на номиналния ток;

 •  - Степента на защита не се влияе от вида на разполагане на шините: вертикално или хоризонтално;

 •  - Корпусът от екструзионен профил от алуминиева сплав с нанесено цветно покритие се характеризира с висока механична якост;

 •  - Не се изисква поддръжка на моноблоковата система;

 •  - Компактни габаритни размери;

 •  - Намалено тегло;

 •  - Бърз и лесен монтаж;

 •  - Възможност за нестандартно оборудване по индивидуална поръчка.


Шинопроводите Impact са сертифицирани по следните стандарти:


 •  - Изпитване за проверка на неразпространението на пламъка в съответствие с изискванията на IEC 60332. Това изпитване удостоверява, че когато шинопроводите Impact са подложени на пряк пламък, той не прогресира на по-дълго разстояние от 2.5 m;

 •  - Съответствие с EN 1366-3 по отношение на случаите, когато шинопроводът преминава през стена или под. Гарантирано е ограничаване в предаването на дим, пламък и температура за определен период от време. Време за изпитване: 180 min.  Сертификация по: EI 180;

 - Съответствие с IEC 60331. Този тест удостоверява, че когато шинопроводите Impact са подложени както на пряк пламък, така и на механични удари, се гарантира непрекъснатостта на енергоразпределението за определен период от време. Време за изпитване: 45 min – 120 min – 180 min. Сертифицирано време: 45 min (стандартен шинопровод), 120 min (изолиран шинопровод) и 180 min (специално изолиран шинопровод);

 - Съответствие с CEI 211-6/2001. Тестът проверява излъчването на електромагнитното поле на различни разстояния от шинопровода при определена номинална стойност;

 •  - Съответствие с IEC 60068. Това изпитване удостоверява, че при подлагане на вибрации от 0.7 g и 2 g по трите оси, шинопроводите Impact запазват показателите си както от проведените без вибрации диелектрични изпитания, така и от механичните функционални изпитания.


Повече информация за Ейч Ай Инженеринг ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!

Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Ейч Ай Инженеринг, Megabarre

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ейч Ай Инженеринг ООД
http://www.hiengineering-bg.com/