Нова каталитична инсталация за хидрокрекинг в Лукойл Нефтохим Бургас

2 мин.

Каталичична инсталация за хидрокрекинг ще изгради италианската компания Technip в бургаската рафинерия, съобщават от Лукойл България. След пуска на новото съоръжение, остарели инсталации в Лукойл Нефтохим Бургас, като "Термичен крекинг" и "Газова сяра-2" ще бъдат изведени от експлоатация. В процеса на изграждането на инсталацията, редица дейности, свързани с проектирането, с логистиката и с производството на части и оборудване, ще бъдат поверени на български фирми. Очаква се строежът на комплекса да доведе до откриването на нови работни места, съобщават от Лукойл България.
Инвестицията в каталитичната инсталация за хидрокрекинг се оценява на 910 млн. евро. Срокът за пуск на комплекса в експлоатация е 37 месеца.
В света има малък брой подобни действащи инсталации, които са позиционирани в САЩ, Канада, Полша, Кувейт и др.
„Новата инсталация ще позволи да се повиши до над 90% дълбочинната преработка на нефта вместо досегашните 75%. Също така ще доведе до намаляване на вредните емисии в атмосферата на този курортен район“, заяви Владимир Некрасов, първи вицепрезидент на "Лукойл".

Източник на снимковия материал: Официален сайт на Лукойл България.