Индуматик: Решенията Dustex на VSR ефективно потискат праховите емисии и осигуряват здравословна работна среда

08.05.2020 г.5 мин.

   


Фактът, че водата е подходяща за намаляване на праховите емисии, отдавна е добре познат. Всички знаем колко лесно се диша след всеки силен дъжд. „За разлика от дъжда или водните пръскачки, които намокрят материала и по този начин потискат разпрашаването, големият въпрос при насипните материали е, как да се свържат възможно най-много прахови частици, като се използва най-малко вода. Компанията VSR Industrietechnik, Германия, предлага надеждни и рентабилни решения за обработка на насипни материали, включени в продуктовата гама Dustex, които намират успешно практическо приложение в целия свят“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска инженерингова и търговска фирма Индуматик, партньор на VSR за България.Ефективността на свързването на праховите частици с използване на вода е функция на много фактори. Образуването на прах зависи както от наклона на насипния материал, така и от специфичните за инсталацията условия, като например скоростта на транспортиране, височината на падане и условията на околната среда. Тези фактори оказват съществено влияние върху ефективността на всяка прахопотискаща система.


„За решаването на този проблем и в стремежа си да предлага оптимални решения за прахопотискане, VSR е разработила различни системи, които могат да се използват в зависимост от конкретните приложения и дори да се комбинират“, поясниха от фирма Индуматик.


Дисперсната система Dustex работи с вода и сгъстен въздух. Двукомпонентните дюзи с резонансна глава, които са собствена разработка на VSR, са основният елемент, чрез който водата се разпръсква фино посредством сгъстен въздух. Размерите на капчиците, излизащи от двукомпонентните дюзи, варират от 10 µm до 50 µm в зависимост от налягането. VSR предлага различни видове дюзи, чрез които дебитът може да се променя от 10 l/h до 185 l/h. Така финото разпръскване на повече или по-малко вода се осъществява чрез лесна подмяна на дюзите. „Дисперсната система Dustex се използва в случаите, когато е необходимо да се избегне прекомерно овлажняване на материала, т.е. необходимо е да се свързва само суспендиран прах. Други типични случаи на приложение са, когато водата трябва да се използва икономично или ако следва да се постигнат много ниски стойности на праховите емисии“, допълниха от фирма Индуматик.


 

При системата за фино водоразпръскване Dustex се използва само вода. Тя се разпръсква с работно налягане до 16 bar. Размерът на капчиците варира между 50 µm и 150 µm, в зависимост от вида на дюзата и работното налягане.


 

„Системата за създаване на водна мъгла е най-новият продукт от гамата Dustex. Тя работи като водоразпръскващата система с работно налягане 16 bar. „Системата предлага висока гъвкавост, тъй като е мобилна. Намира приложение навсякъде, където се изисква адаптация към постоянно променящите се условия, особено на открито, когато прахопотискането трябва да бъде върху по-големи площи или материалът непрекъснато да се поддържа влажен заради променящите размери на насипите“, обясниха от Индуматик.


 

 

Дъждовалните системи Dustex допълват продуктовата гама от решения за прахопотискане на VSR. Те осигуряват лесен и функционален начин за минимизиране на дифузни прахови емисии, които възникват при вътрешно транспортиране, например чрез поддържане на влажни транспортни проходи върху големи площи. Дори, когато складирането е на открито, постоянно влажната повърхност на насипния материал предотвратява неговото разпрашаване.


 

„Независимо дали е само една транспортна лента или цялостна система, дали е циментов завод или електроцентрала, дали става въпрос за разтоварване на кораби или депониране на отпадъци, решенията за прахопотискане на VSR гарантират надеждно спазване на законовите изисквания за прахови емисии и здравословна работна среда“, заявиха в заключение от фирма Индуматик.


 

Повече информация за Индуматик ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Индуматик, VSR Industrietechnik

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Индуматик ООД
http://www.indumatic.com/