Високото качество на кабелите и проводниците на М Кабел се осигурява от собствена изпитвателна лаборатория

17.07.2020 г.4 мин.


Българската компания М Кабел, която е специализирана в производството на кабели с широка сфера на приложение, има собствена изпитвателна лаборатория и изпитвателна станция за проверка на продуктите, които развива. „Оборудването, с което разполагаме, ни дава възможност да гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти по целия път на производство – от получаване на материалите, през  самото производство на полуфабрикатите и кабелите, до експедиране на готовата продукция. Издаваме съответните партидни протоколи от изпитанията, както и декларации за съответствие със съществуващите норми“, споделиха за Инженер.bg от компанията.


 

Производството на силови и инсталационни кабели и проводници в М Кабел стартира с инвестиция в производствено хале с машини и съоръжения за кабелно производство в с. Дебелт, област Бургас. Произвежданите кабели и проводници във фабриката обхващат масово използваните за електроинсталации. Портфолиото на компанията обхваща:

 

 - Монтажни проводници H05/H07V-U/R/K;

 - Кабели за силови инсталации за жилищни и промишлени сгради, тип NYIFY;

 - ПВВ-МБ1;

 - Гъвкави кабели за битови и електрически уреди H05VV-F;

 - Силови кабели NYY-O/J, както и

 - СВТ.

 

„През последните години фабриката премина през всички фази на закупуване и инсталиране нова техника, на въвеждане в експлоатация на технологични линии, както и монтаж и въвеждане в експлоатация на ново лабораторно оборудване. То е предназначено за разширяване на възможностите на изпитателната лаборатория, контрол на процеса и входящите материали, електрическите, механичните и физикомеханични измервания на полуфабрикатите и готовата продукция“, поясниха от фирмата.

 

М Кабел разполага с електронен микроскоп, произведен в Швейцария, както и с водна темперираща вана за измерване на електрическото съпротивление на изолацията и обвивката на кабели и проводници.

 

Техническите характеристики и възможностите на микроскопа предлагат коефицент на увеличение от 18 до 150 пъти, позволяващ детайлен преглед на обекта, FlexAperture технология, която осветява целия обект в обхата му, поле на изглед от 3.25х1.8 mm до 26х15 mm. „Приборът поддържа най-новата версия на софтуера Leica Application Suite (LAS), който в комбинация с цялата апаратура, има характеристиките за секунди да различни няколко слоя в един обект, осигурявайки информация като диаметър, радиални дебелини, площ и т.н. за много кратко време. Това дава възможност на лабораторията на М Кабел да прави бързи и много точни анализи на размерите на кабелите. Също така осигурява гъвкавост в междуоперационния контрол в завода и прецизност при анализирането на готов продукт, входящ и изходящ контрол“, поясниха в заключение от фирмата.

 

Повече информация за М Кабел ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


 

Източник на снимковия материал: М Кабел ООД

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

М Кабел ООД
http://m-cable.bg/