МОЛ Варна с облик на устойчива и умна сграда с честотните регулатори на Danfoss и професионализма на Бандени

11.06.2019 г.6 мин.

Повишена енергийна ефективност, безопасност и комфортна среда посрещат посетителите и търговците в МОЛ Варна. След успешно изпълнен проект от фирма Бандени по внедряване на специализирани честотни регулатори Danfoss в климатичните камери, търговският център е трансформиран в интелигентна, устойчива сграда със значително намалено енергопотребление и подобрен микроклимат.


 

„За ефективни резултати при модернизацията на системи за вентилация и климатизация е от изключителна важност да бъдат подбрани честотни задвижвания, проектирани за управление на вентилатори, с подходящ специализиран софтуер за спестяване на енергия и висок КПД (б.ред. с малки собствени загуби). Наред с това е важно да бъдат взети под внимание и обстоятелствата при тяхното интегриране, като степен на защита, дължина на кабелите, филтри за осигуряване на електромагнитна съвместимост и филтри за подтискане на хармониците“, обясниха за Инженер.bg специалистите от Бандени.


„Всички тези изисквания и критерии безапелационно се покриват от специализираните честотни регулатори VLT HVAC Drive на световноутвърдения производител Danfoss, гарантирайки на клиента сигурност, че е направил правилната инвестиция с всички последващи ползи за него“, подчертаха от компанията.

 

Разработка и реализация на проекта за модернизация на сградните системи в МОЛ Варна

 

При реновирането на сградната инсталация на МОЛ Варна експертите от Бандени обстойно изследват съществуващите кабелни връзки, трасета и табла, на базата на което разработват проект за модернизация на климатичните камери чрез внедряване на VLT HVAC Drive към вентилаторите и вече съществуващата система за мониторинг и контрол.

 

 

„Честотните регулатори за големите климатични камери бяха монтирани в самите им корпуси. Те бяха специално подбрани с висока степен на защита на корпуса IP55, с вграден главен прекъсвач и всички филтри от най-висок клас. За по-голямо удобство при обслужване и наблюдение панелите за управление бяха изведени чрез специални комплекти за изнесен монтаж извън камерите“, разказаха от компанията.

 

„От друга страна, малките честотни задвижвания бяха инсталирани в табло, което бе монтирано на подходящо място в близост до камерата. За изпълнение на всички стандарти за електромагнитна съвместимост и осигуряване на надеждна работа на всички останали устройства, бяха използвани ширмовани кабели за връзка на честотните регулатори с електромоторите и за всички комуникационни кабели към системата за наблюдение и управление на МОЛ Варна“, посочиха от Бандени.

 

Какви са постигнатите резултати?

 

  •  - Повишаване на енергийната ефективност и устойчивостта на сградата; 

  •  - Подобряване на микроклимата и комфорта в сградата;

  •  - Драстично намаляване на разходите за климатизация и вентилация – с около 60%;

  •  - Кратък срок за възвръщане на инвестицията – по-малко от 12 месеца;

  •  - Намаляване на текущите разходи за поддръжка.

 

 

Каква е оценката на инвеститорите?

 

„Специализираните честотни регулатори за управление на вентилатори VLT HVAC Drive на Danfoss ни осигуриха по-ниски разходи за електроенергия и бърза възвръщаемост на инвестицията – в рамките само на около година“, заяви инж. Веселин Андреев, технически мениджър на МОЛ Варна. „След въвеждането им в експлоатация енергопотреблението бе понижено с близо 60% спрямо режима на работа без честотно регулиране на вентилаторите“, уточни той.

 

„Изключително сме благодарни на висококвалифицирания екип на фирма Бандени за тяхното сериозно и отговорно отношение при изпълнението на проекта. Очаровани сме от професионализма, с който те подходиха през всички етапи на реализация – от първоначалното изготвяне на проекта и представянето пред инвеститорите до съгласуването на дейностите с фирмите-подизпълнители и постигнатите резултати. Доверявайки се на Бандени получихме още възможност за 5 години удължена гаранция на честотните регулатори“, коментира в заключение инж. Андреев.

 

Бандени е доказана на българския пазар компания, специализирана в доставката, интегрирането и сервизирането на продуктите от направление Електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартери VLT® на Danfoss. Тя е единственият оторизиран и сертифициран сервиз на Danfoss Drives у нас, а от скоро фирмата предлага и техниката и техническите решения на Danfoss, сегмент Отопление, осигурявайки пълен инженеринг на изделията на глобалния производител.


Повече информация за Бандени ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

 

Източник на снимковия материал: Бандени, Danfoss, Туристически информационен център, към дирекция „Туризъм“ в Община Варна

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бандени ООД
http://www.bandeni.net/