Заедно с ПТГ „Джон Атанасов“ в Кюстендил ще надникнем в учебния свят по мехатроника и електротехника

06.08.2020 г.3 мин.

 

 

 

 

 

Броят на обучаващите организации в Академична борса на Борса.bg продължава да расте! Щастливи сме да приветстваме с „Добре дошли!“ Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Джон Атанасов“. Гимназията е първото училище от област Кюстендил, което подкрепи мисията ни да информираме младите хора за възможностите за обучение, квалификация и преквалификация и да създаваме мост между образованието и професионалната реализация на младежите.

 

 

ПТГ „Джон Атанасов“ е основана през 2000 г. чрез обединението на два утвърдени техникума с традиции в професионалното образование – Техникум по електроника, електротехника и машиностроене и Техникум по строителство. В наши дни училището осигурява професионално обучение и необходимите знания за успешно кариерно развитие на своите ученици в различни области на науката, техниката и технологиите.

 

 

Учениците в гимназията могат да се обучават по специалностите: Компютърна техника и технологии, Електрически инсталации, Мехатроника и Електрообзавеждане на производството. Освен необходимите теоретични знания по тези специалности, младежите получават и висококвалифицирана практическа подготовка чрез стаж в компании-партньори на учебното заведение.

 

Училището непрекъснато насърчава личната изява на своите възпитаници, а учениците  ежегодно демонстрират уменията, качествата и таланта си в различни мероприятия - състезания, олимпиади и други извънкласни проекти.

 

 

ПТГ „Джон Атанасов“ разполага с добре обзаведени специализирани кабинети и лаборатории за целите на обучението.

 

Екипът ни благодари на ръководството на гимназията за възможността да си сътрудничим и пожелава успешна учебна година на всички преподаватели и възпитаници!

 

Повече информация за ПТГ „Джон Атанасов“- Кюстендил, както и за новите проекти и инициативи на гимназията, бихте могли да намерите в микросайта на учебното заведение в Борса.bg.

 

Ако искате да изградим микросайт и на вашия университет/гимназия и да информираме бъдещите инженери и средни техници за вашите инициативи, нови специалности и програми за дуално обучение, ще се радваме да ни пишете на info.engineer.bg@gmail.com или да ни се обадите на 0886 12 65 20. Очакваме ви!

 

Източник на снимковия материал: ПТГ „Джон Атанасов“-Кюстендил

Тагове: професионална гимназия

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил
http://www.ptg-kn.com/