Химкомплект-Инженеринг засили онлайн присъствието си с обновен и функционален корпоративен уебсайт

28.04.2021 г.3 мин.

Химкомплект-Инженеринг вече близо 60 години превръща своята практика в инвестиционното проектиране – предпроектни проучвания, идейно и работно проектиране – в еталон за високо качество и професионализъм. Компанията, която е специализирана в инженеринг, управление и надзор в сферата на проектирането, строителството и монтажa на сгради и съоръжения за индустрията, уверено развива своята дейност, и актуализира присъствието си в интернет пространството. Дружеството представи пред читателите на Инженер.bg обновената си корпоративна уебстраница и разказа подробности за дизайна и нейната функционалност.

„Дизайнът на новата ни интернет страница е адаптивен и улеснява ориентирането на потребителите в съдържанието. Той отразява и нашата корпоративната идентичност, което от своя страна подпомага разпознаваемостта на бранда ни“, коментираха от Химкомплект-Инженеринг.

Структурно уебсайтът обхваща основните дейности на компанията – прединвестиционни проучвания, идейно, техническо и работно проектиране, извършване на съгласувателни процедури за получаване на строително разрешение – всички елементи на инвестиционното проектиране. С актуален снимков материал са подкрепени последните разработени и вече изградени инвестиционни обекти – дело на дружеството. Страницата поддържа версия както на български, така и на английски език и е достъпна от мобилни устройства, едно съвременно предимство.

„Потребителите могат да проследят ключовите моменти от развитието на компанията през годините, партньорската ни мрежа, както и да се информират за новостите, свързани с нашата дейност. Поставили сме акцент и върху Интегрираната в Химкомплект-Инженеринг система за управление, благодарение на която осъществяваме ефективно управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа във всички звена на компанията“, допълниха от дружеството.

На обновената уебстраница на Химкомплект Инженеринг можете да се запознаете с обширното портфолио от услуги на компанията. За улеснение те са графично обособени в четири направления – „Прединвестиционни проучвания и анализи“, „Инвестиционно проектиране“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Маркетинг и търговска дейност“.

„Предвид ключовата роля на снимковия материал за ефективно присъствие, ние обогатихме фотографското съдържание на новата ни уебстраница. Чрез него целта ни е да онагледяваме по-добре реализираните от експертите ни проекти“, допълниха в заключение от Химкомплект-Инженеринг.

Източник на снимковия материал: Химкомплект-Инженеринг, freepik.com

Тагове: енергетика, проектиране, химическа промишленост, Химкомплект-Инженеринг