Филкаб — Вашият електросвят, или как се създава вселена от решения в областта на електроинсталациите и енергетиката

26.05.2021 г.6 мин.

Фирма Филкаб е сред водещите производствени, инженерингови и търговски дружества в областта на електроапаратурата, осветлението и средствата за автоматизация у нас, която следва стратегията си да се развива като предпочитан доставчик за енергийния, индустриалния и строителния сектор. С годините компанията концентрира дейността си в три основни направления: търговия, производство и изпълнение на проекти, като за целта създаде няколко дружества с конкретна специализация, обединени в една обща група. „Предлагаме цялостни решения, компетентна консултация, качествено обслужване и специализиран сервиз. Инженеринговите ни услуги намират успешно приложение в сектори като енергетика, строителство, комуникации и съобщения“, споделиха от Филкаб за читателите на Инженер.bg.

Филкаб АД — най-голямото търговско дружество в групата 

Компанията си е спечелила място сред лидерите на българския пазар на стоки и услуги в областта на електротехниката, автоматизацията и енергетиката, и е изградила репутация на надежден и отговорен партньор. Нейни дългогодишни клиенти са дружества и фирми, осъществяващи електромонтажна, строителна и търговска дейност, свързани с електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, както и фирми от областта на възобновяемите енергийни източници и комуникационният сектор. 

„Освен всичко това, сме горди притежатели на множество браншови награди и медали, които заслужено сме извоювали през годините. Те ни мотивират да се развиваме и да реализираме мечтите ни в професионален план“, коментираха от компанията.

Филкаб Инженеринг ЕАД — дружеството с най-многоброен персонал в групата компании на Филкаб 

То стартира дейността си като отдел „Инженерингова дейност“ във Филкаб АД, изпълняващ услуги в сферата на електромонтажа за различни проекти в България. През 2014 г., поради разрастване на бизнеса, се обособява в отделна фирма, която се занимава с производствена дейност и предлага цялостни инженерингови услуги. 

Дружеството притежава лицензи за производството на типово тествани табла от водещи европейски производители и разполага с модерни цехове със съвременно оборудване и технологии, собствен транспорт, както и необходимата техника и машини за извършване на дейността си.

Филкаб Солар ООД — богато портфолио от продукти и оборудване за изграждане на ВЕИ съоръжения 

Успешното партньорство с водещи европейски производители на фотоволтаични модули, соларни инвертори, зарядни контролери и акумулаторни батерии дава възможност на дружеството да изгражда инсталации, които се отличават с високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг експлоатационен живот и високи средни добиви от единица инсталирана мощност. 

„Филкаб Солар ООД предлага решения за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и изготвя цялостни инженерингови решения. Също така, осъществява проектен мениджмънт и изграждане на фотоволтаични паркове, автономни и хибридни системи за собствено потребление и соларни помпени системи“, споделиха от Филкаб.

Мак Каб ДООЕЛ — първото задгранично дружество от групата компании Филкаб 

Компанията предлага продукти и услуги в сферата на енергетиката на територията на Република Северна Македония и извършва от собствената си база там доставка, дистрибуция и търговия. 

Продуктовото портфолио на компанията включва кабели и проводници, кабелна арматура и аксесоари, инструменти, електроапарати и средства за автоматизация, трансформатори и апаратура средно напрежение, осветление, електроматериали и оборудване за фотоволтаични проекти. 

Филкаб Миг ДОО — комплексни доставки на продукти от водещи производители на територията на Сърбия 

Дружеството е създадено с цел разширяване на дейността на компанията в региона, като реализира доставки за големи проекти от областта на енергетиката, строителството, комуникациите и съобщенията. 

„Компанията предлага предимно комплексни доставки на продукти от водещи европейски и световни производители на кабели, проводници и други електроматериали“, споделиха от Филкаб.

FILKAB SOLAR ENERJI A.Ş. — инженерингови услуги, доставки и изграждане на фотоволтаични обекти на територията на Турция 

Учредено през 2014 г. със седалище и офис в Истанбул, Турция, в ролята на подизпълнител, дружеството се занимава с реализацията на електрическата и механичната част на фотоволтаични централи. Има изпълнени проекти с включена доставка на материали и изграждане на електроинсталациите на обекти с инсталирана мощност над 70 MWp. 

FILKAB SOLAR HU Kft. — естествена стъпка за разширяване дейността на групата на територията на Европейския съюз 

Създаването на дъщерното дружеството в Унгария е следствие натрупания опит и успешно реализираните многобройни фотоволтаични проекти. То е регистрирано през 2018 г. със седалище и офис в Будапеща.

„Фирмата има за цел да предлага инженерингови услуги, комплексна доставка на оборудване и изграждане на фотоволтаични обекти на територията на Унгария. В ролята на подизпълнител тя реализира дейности, свързани с електрическата, строителната и механичната част на фотоволтаични централи“, коментираха още от Филкаб.

Източник на снимковия материал: Филкаб, Filkab

Тагове: електротехника, инженеринг, осветление, процесна автоматизация, Филкаб

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Филкаб АД
http://www.filkab.com/main/bg/