Т и Д инженеринг предоставя компетентни услуги за проектиране, изграждане и поддръжка на системи за мониторинг

10.09.2021 г.3 мин.

Системите за мониторинг подобряват използването на хардуерa във всяка производствена компания, предотвратяват инциденти и съдействат на персонала по поддръжката да открива лесно и навреме критични места в технологичните процеси. Те спестяват време, средства и оптимизират производствените дейности. Утвърдената българска инженерингова компания Т и Д Инженеринг предлага различни решения в областта на системите за мониторинг. „Дейността ни е съсредоточена в областта на енергетиката, електротехниката и електрониката. Реализираме задания в различни сфери на проектирането, производството и услугите“, коментираха за читателите на Инженер.bg от компанията.

Системите за мониторинг на Т и Д Инженеринг позволяват да се наблюдават в реално време показателите, които клиентите изискват да се визуализират от устройствата, интегрирани към съответната система. Възможността за моментален анализ позволява да се открият потенциални проблеми много лесно, защото процесните величини се обновяват в реално време. 

Посредством системни сигнали при настъпване на събитие се генерира известие, което достига до точните специалисти, за да може по най-бързия начин да се пристъпи към отстраняване на проблема. 

„С цел да се улесни анализът на данните, системата за мониторинг създава визуални графики с предоставените данни, които са изключително лесни за разбиране. Всички данни, предадени от устройствата, към които е инсталирана системата за мониторинг, се запазват в база данни, което прави достъпа до тях много удобен“, коментираха от компанията. А, за да може потребителят да предостави данните на клиенти или на различни отдели от компанията системата за мониторинг позволява отчитане и изготвяне на доклади директно от базата данни. Данните и графиките, до които имат достъп потребителите си, са различни според йерархичните права, които са му зададени предварително.

С цел повишаване качеството на обслужване на своите клиенти и предоставяне на конкурентоспособни продукти и услуги, Т и Д Инженеринг разполага с внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001. Сертифицирането на дружеството е проведено съгласно процедурите на TUV CERT за одит, сертификация и контролни одити. „Прилагаме системата за контрол на качеството в областта на проектирането, производството, доставката, монтажа и поддръжката на съоръжения и системи за контрол и управление на обекти и процеси в енергетиката и индустрията“, обясниха още от Т и Д Инженеринг. 

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг

Тагове: мониторинг, проектиране, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
http://www.tid-engineering.bg/bg/